Hoe werkt de EPV?

Een inzage in wat de energieprestatievergoeding doet, en welke rol BeNext speelt in het monitoren van Nul-op-de-meter woningen.  

De energieprestatievergoeding, een vergoeding voor woningcorporaties op de extra CO2 besparende maatregelen voor de nul-op-de-meterwoning. Een fijne ontwikkeling in de vastgoedsector. Daar de huurder per saldo niet meer kwijt is omdat deze EPV financieel gecompenseerd wordt door de (veel) lagere energierekening. Tegelijkertijd wordt comfortabel en CO2 besparend wonen toegankelijk.  

Het mogen innen van een EPV maakt van het bouwen van energiezuinige of nul op de meter woning een financieel verstandige keuze. Het is een manier om de investering die is gedaan in een energiezuinige woning terug te verdienen. Met alleen goede bedoelingen worden dit soort woningen niet gebouwd. Het moet ook financieel aantrekkelijk zijn, en tegelijkertijd zorgen dergelijk afspraken als een minimale prestatie ervoor dat het ook niet geheel vrijblijvend is, wat een huurder weer zou benadelen. 

Dit creëert echter ook een extra takenpakket. De data voor een EP-vergoeding is precies en moet constant worden bijgehouden. Elke huurder heeft recht op een overzicht van de energie die de woning het afgelopen jaar heeft opgewekt en verbruikt. Een overzicht wat vóór 1 juli geleverd dient te worden.  

Er wordt dus een bedrag voorgeschreven tussen huurder en verhuurder voor het wonen in een energiezuinige woning. Het innen van dit bedrag is echter niet vrijblijvend. Wanneer een zonnepaneel niet voldoende presteert, heeft – volgens de EPV-regelgeving – de verhuurder een verantwoordelijkheid. Het registreren van de prestaties van gebouw gebonden apparaten is een must, anders kan compensatie flink in de papieren lopen. Daar betaal je immers voor als huurder en ben je van afhankelijk als verhuurder. 

Hoe werkt de EPV?

BeNext en monitoring

“Om die reden is er afgesproken dat een huurder recht heeft om jaarlijks in een totaal overzicht te zien wat de verschillende apparaten in zijn of haar woning hebben gepresteerd.” Aldus Paul Speets, projectmanager bij BeNext. Zo’n rapport heet dan een EPV-rapport, en moet ieder jaar vóór de maand juni beschikbaar zijn, over het afgelopen kalender jaar. 

Dit is dan ook een belangrijke taak van BeNext. BeNext monitort de verschillende apparaten in de woning, en controleert zodoende of ze goed functioneren. Tussentijds kan een bewoner, of woningcorporatie 24/7 inloggen om te kijken hoe het ervoor staat. En eenmaal per jaar brengen we zodoende een jaarverslag uit, de EPV-rapportages. 

Die rapportages zijn echter niet alleen bedoelt om de prestaties van de apparaten te controleren. Als huurder heb je het recht op goed presterende apparatuur, maar er zit wel een grens aan hoeveel je kunt verbruiken voordat je tóch een energierekening kan verwachten. Het betalen van een EPV is namelijk geen vrijbrief om zoveel energie te verbruiken als je wilt. Ook dit is terug te zien op een EPV-rapport: ben je als huurder onder een vooraf berekend verbruik gebleven, of heb je toch meer verbruikt en moet je dus zowel EPV als (een kleine) energierekening betalen. BeNext helpt woningcorporatie en installateurs tijdig in te grijpen wanneer een nul-op-de-meter woning niet aan de eisen lijkt te voldoen. Daarnaast fungeren we ook graag als extra check voor de bewoner om de inzage in energie verbruik zo comfortabel mogelijk te laten zien aan huurder en verhuurder.  

Onze werkwijze rondom de EPV-regelgeving is op alle woningen toepasbaar. We monitoren ook bestaande woningen of nieuwe BENG woningen zonder dat hier een EPV-vergoeding op van toepassing is. Met het juiste inzicht kunnen we gezamenlijk CO2-uitstoot terugdringen en de TCO van gebouw gevonden apparaten verbeteren.  

Energieprestatievergoeding

BeNext viert feest, en dat in tijden van pandemie!  

2020 was een bijzonder lastig jaar. Ook bij BeNext hebben we moeten leren om van afstand met elkaar te werken. Het thuiswerken heeft niet alleen voor een fysieke afstand gezorgd, maar maakt het ook lastiger om informele gesprekken met je collega’s aan te gaan.  

Daarom is in het afgelopen jaar de dagstart bij BeNext een extra belangrijk onderdeel van de dag geworden. Elkaar kunnen zien, zij het via Teams, heeft ervoor gezorgd dat iedereen elkaar een fijne dag kan wensen. Zo behouden we intensief contact en onderhouden we als team onderling de hechte banden instant. 

We zijn trots te delen dat er ook veel moois is gebeurd in het afgelopen jaar. Want BeNext bewijst juist in deze tijd dat monitoren van afstand kán.  

Innovatie inspireert BeNext dagelijks, motiveert het team en dat bewijzen we met de mooie mijlpalen die gehaald zijn het afgelopen jaar. Februari dit jaar heeft BeNext haar bronzen jubileum behaald. Ons bedrijf bestaat 12,5 jaar! Een mijlpaal waarin BeNext heel wat innovaties en ontwikkelingen heeft doorgemaakt. We zijn ontzettend trots op de groei wat het bedrijf heeft doorgemaakt en blijven onze relaties met veel energie nog jaren ondersteunen op het pad naar duurzaam en energiebewust wonen.   

Deze mijlpaal hebben we met zijn allen bereikt, en wat zijn we trots op onze lang dienende collega’s. Het afgelopen jaar hebben een aantal medewerkers een respectievelijk 10 en 12,5 jarig jubileum mogen vieren bij BeNext. Bij BeNext voelen we ons gevlijd dat onze collega’s zich al zo lang inzetten voor een duurzamere en comfortabele woonervaring voor onze bewoners. Bedankt jongens, voor de tomeloze inzet, heerlijke humor en mooie mijlpalen die we samen hebben beleefd.  

Daarbij heeft BeNext per 1 februari 2021 Ewout Gastelaars benoemd tot Operationeel Directeur. Ewout maakt hierbij de overstap vanuit zijn functie als Operationeel Manager. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een goede stap voorwaarts zetten voor de lange termijn continuïteit van BeNext. 

Op al deze waardevolle momenten is het glas reeds online geheven en we kijken enorm uit naar het moment dat offline kunnen feesten om deze successen goed en feestelijk te proosten. 

Terugkijken en reflecteren doen we regelmatig. Maar we kijken net zo graag vooruit. BeNext heeft in 2021 alweer vier nieuwe gezichten in het team mogen presenteren. Elk met eigen visie en specialiteit. BeNext hoopt met deze nieuwe aanwinsten voor ons team onder anderen de projectleiding en de marketing te verbreden. Zodat we u dit jaar nóg beter van dienst kunnen zijn. 

We zijn inmiddels alweer 4 maanden in 2021. Blijf de komende weken op de hoogte via onze website, LinkedIn en Facebook pagina’s over nieuwe ontwikkelingen en projecten!

 

Energieprestatievergoeding

Philips Hue, Ikea KlikAanKlikUit, Xiaomi Yeelight… tegenwoordig bestaat er een schat aan mogelijkheden voor de geinteresseerden in smart home. Deze systemen beloven het huis van de toekomst, en ook de Europese Commissie gelooft dat deze markt nog enorm zal vergroten.

Wat binnen smart home nog geen gemeengoed is, is inzicht in stroomverbruik. Toch is er wel consensus dat dergelijk inzicht in  energieverbruik kan reduceren.

Nog iets anders wat systemen voor particulieren niet bieden is dit: ondersteuning op afstand.

Kortom, door energiestromen inzichtelijk te maken en door op afstand te ondersteunen, kunnen mensen gecoached worden in hun energieverbruik. In deze tijden waarin bezoek aan huis en een oneindige energievoorraad niet meer vanzelfsprekend is, is dat des te waardevoller.

Neem de bewoner die een jacuzzi in zijn tuin had. BeNext vernam dat deze bewoner in het BeNext portaal het extra stroomverbruik van de jacuzzi had gezien. De bewoner was daar zo van geschrokken dat hij besloot om de jacuzzi maar snel weg te doen.

Of de bewoner die de opwekking van zijn zonnepanelen in wilde zien. De omvormer app die werkte niet, en de bewoner werd van het kastje naar de muur gestuurd toen hij zijn garantieverlener en bouwbedrijf contacteerde. Uiteindelijk bleek dat de BeNext app wel werkte. Dit illustreert mooi waarom onafhankelijke monitoring extra voordelen biedt. Als kers op de taart was deze bewoner nog eens extra tevreden, omdat hij in de omvormer app zijn verbruik niet kon zien en in de BeNext Inzicht App wel.

Het mooie is dat woonconsulenten, energiecoaches en andere zakelijke klanten die contact hebben met bewoners meteen mee kunnen kijken met de prestaties van de bewoners. Dat is een belangrijk verschil met de oplossingen die andere partijen zoals Philips en Ikea in de markt zetten.

Zijn er bijvoorbeeld bewoners die opvallend goed scoren op hun energieverbruik? Met de inzichten van BeNext kunnen zij extra in het zonnetje worden gezet. Of heeft een woningcorporatie leuke tips om mee te geven aan bewoners? Die tips kunnen dan via portalen aan bewoners worden meegegeven. Ook een wedstrijd energie besparen kan een leuke stimulans zijn.

Kortom, ook op afstand kunnen de inzichten vanuit BeNext bewoners stimuleren om bewust met hun energie om te gaan. En dat is waar BeNext voor staat.

Meer lezen: 

 

Via interactieve sessies met proceseigenaren zijn beide partijen verheugd te melden dat het aanbestedingstraject tot een samenwerkingsovereenkomst heeft geleid. Deze overeenkomst richt zich op het monitoren van energie prestaties bij energie neutrale nieuwbouw- en renovatiewoningen.

Casade heeft behoefte aan een partner die als onafhankelijke monitoring partij actieve monitoring levert. Met inzicht uit monitoring resultaten kunnen energie prestaties proactief beheerd worden, zodat Casade kan voldoen aan wet- & regelgeving omtrent de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) voor Nul Op de Meter (NOM) woningen.

BeNext Smart Home biedt uiteenlopende mogelijkheden op gebied van energie monitoring, veiligheid, comfort, gezond binnenklimaat en levensloopbestendigheid. Het energieverbruik wordt inzichtelijk gemaakt via onafhankelijke en universeel toepasbare energiemonitoring. Tevens kunnen serviceorganisaties woningen en installaties op afstand bewaken en innoveren naar vraag gestuurd onderhoud. Ook bewoners houden via eenvoudige apps en rapportages te allen tijde controle over hun woning, zowel thuis als op afstand.

Met het bewaken van energieprestaties helpt BeNext Casade in de transitie naar CO2 neutraal vastgoed.

BeNext kijkt er naar uit om samen aan de slag te gaan.

We leven sinds een paar weken in een wereld waarvoor het advies geldt zoveel als mogelijk binnen te blijven en vanuit huis te werken. Dit vraagt veel van ons allemaal. Daarmee doen we een beroep op de beschikbare technologieën om vanuit huis te kunnen werken.

BeNext heeft natuurlijk ook het advies opgevolgd om vanuit huis te gaan werken. We werkten al met Microsoft Teams, maar niet eerder zo intensief als nu en dat programma bevalt ons goed.
De techniek biedt voor ons voldoende mogelijkheden om veel van ons werk vanuit huis voort te zetten.

Maar kun je vanuit huis ondersteuning bieden aan een Smart Home systeem?

We werken intensief samen met installateurs, omdat we het belangrijk vinden dat een professional betrokken is bij een installatie van een Smart Home systeem om de gebruiker maximaal te kunnen adviseren.

Momenteel is een klant bezoek niet mogelijk. Zou het daarom niet praktisch zijn om een Smart Home systeem op afstand te beheren, producten op te sturen en deze op afstand met de gebruiker te installeren? Daarin biedt het BeNext Smart Home een praktische oplossing.
Installateurs kunnen eenvoudig via een speciale Service omgeving van BeNext passende ondersteuning bieden aan haar klanten. Met toestemming van de gebruiker kunnen instellingen worden gedaan aan het Smart Home systeem en kunnen zelfs producten worden toegevoegd. Producten die wellicht in deze tijd praktische ondersteuning bieden in de tijd dat we veel thuis zijn.

Installateurs laten ons weten dat deze Service omgeving van BeNext in deze tijd de mogelijkheid biedt om een deel van het werk door te laten gaan. En dat wordt ook door de gebruiker erg gewaardeerd.

De BeNext App te installeren en het Smart Home te bedienen is het enige wat een gebruiker hoeft te doen. En met het toevoegen van Widgets op de Smart Phone of Tablet is dit heel eenvoudig.

Wilt u meer weten, stuur dan een email naar info@benext.eu.

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken zijn door de overheid op zondag 15 maart nieuwe maatregelen benoemd. Bij BeNext hebben wij onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en verdere maatregelen getroffen met als doel de gezondheid van onze klanten, medewerkers en leveranciers zo goed als mogelijk te beschermen.

In het kader van deze aanpassingen, heeft BeNext de volgende maatregelen getroffen:

  • Het Team BeNext werkt zoveel als mogelijk vanuit huis
  • Wij zetten onze dag starts digitaal voort
  • Onze telefonische bereikbaarheid blijft ongewijzigd
  • Het uitleveren van producten voor lopende projecten blijft van kracht en we zetten ons flexibel in om aanpassingen rondom leveringen te accepteren
  • Externe besprekingen worden in overleg middels teleconference voortgezet danwel in overleg verplaatst

De infrastructuur voor het beheer en onderhoud van de BeNext Cloud en BeNext diensten bewijst zich uitstekend te gedragen in de thuiswerk omgeving.

Behoudens fysieke bezoeken zien wij dat wij onze dienstverlening onverminderd kunnen inzetten.

Wij wensen u veel sterkte en succes in de komende periode en hopen elkaar weer gezond te kunnen ontmoeten.

Bij een energiezuinige woning gaat het verwarmen en ventileren van de woning net even wat anders en dat biedt nieuwe mogelijkheden.

In de Zonnehof, vlakbij de dorpskern van Duivendrecht, zijn in totaal 129 huurwoningen gerealiseerd. Naast de 14 grondgebonden woningen en 47 appartementen zijn 68 levensloopbestendige appartementen gebouwd voor Syntrus Achmea.
Deze woningen zijn voorzien van een BeNext Smart Home met een basis configuratie, waaronder de mogelijkheid voor automatische opvolging bij een rookmelding.

De woningen zijn voorzien van een WtW ventilatie systeem van Zehnder, waarbij de vervuilde lucht in de woning een wordt afgevoerd en schone lucht wordt aangevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van warmteterugwinning. Dit maakt deze vorm van ventilatie extra energiezuinig.

Door onze innovatie communiceert het Smart Home systeem met de WtW. Hiermee wordt de bewoner geïnformeerd wanneer bijvoorbeeld de filters nagekeken kunnen worden.

Ook de verwarming is aangesloten. Een te lage CV druk? De Smart Home App informeert de bewoner om het systeem even bijvullen.

BeNext heeft voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Van der Sluis Technische Bedrijven de dienst doorontwikkeld wat heeft geresulteerd in vraaggestuurd onderhoud.
Het onderhoudsbedrijf hoeft dan alleen nog langs te komen bij storingen. De jaarlijkse standaard controle behoort tot het verleden.

De 14 grondgebonden woningen, welke in oorspronkelijke plannen waren voorzien van een gasaansluiting, zijn alsnog geheel gasloos gebouwd.
Voor de verwarming en warmwater zijn warmtepompen geïnstalleerd.
Deze warmtepompen zijn tevens aangesloten op het BeNext Smart Home systeem.

BeNext maakt vraaggestuurd onderhoud mogelijk, onafhankelijk van merk en leverancier van bijvoorbeeld de warmtepomp, ventilatie en zonnepanelen.

Met BeNext wordt een Smart Home een Smart Building.

Voor meer informatie, neem contact op via sales@benext.eu.

Woningbouw

We gaan de bestaande woonvoorraad de komende jaren verduurzamen, de nieuwbouw maakt stappen naar energieneutraal of zelfs energieleverend. Binnen deze transformatie dient de uiteindelijke gebruiker, de bewoner, centraal te staan. Hij of zij is tenslotte degene die uiteindelijk de bepalende factor is in het werkelijke energieverbruik. Voor deze bewoner is monitoring nu nog een kostbaar element. Door de dienstverlening hierin te verbeteren is (verdere) kostenbesparing voor de bewoner te realiseren.

In 2017 heeft TNO een onderzoek geïnitieerd voor de vooraanstaande aannemersbedrijven BAM en Van Wijnen met als projectnaam ‘Optimaal’. Toekomstgericht ondernemen is leidend bij zowel BAM als Van Wijnen. Beide partijen hebben dan ook reeds diverse NOM (Nul Op De Meter) woningen gebouwd. De validatie van de gemaakte prestatieafspraken wordt dan ook steeds crucialer. Dit consortium wil elkaar versterken om de beoogde vervolgstappen daadwerkelijk aan te kunnen vliegen. 

Alle betrokken partijen willen middels dit project het verzamelen van kwalitatief bruikbare data verbeteren. Het onderzoek omvat dan ook meerdere uitgangspunten die uiteindelijk een bundel van urgente informatie moeten vormen om in de toekomst specifieker te kunnen optimaliseren op het gebied van energiegebruik. Zo moet bijvoorbeeld het smart analyseren van algoritmes in een woning de verschillen tussen de voorspelde, en werkelijke energie- en binnenklimaatprestaties verklaren. Ook worden gebouwmodellen ontwikkeld om de werkelijke energie- en binnenklimaatprestaties zo goed als mogelijk te benaderen.

BeNext is binnen dit project nauw betrokken geweest om de bestaande NOM demonstratiewoning een upgrade te geven naar een “NOM 2.0” woning. De benodigde informatie komt dan ook voort uit verschillende, door BeNext geïnstalleerde, nieuwe toepassingen. In de voor het onderzoek geselecteerde woningen zijn extra sensoren aanwezig op ramen en deuren, wordt het binnenklimaat gestuurd slim aangestuurd, de opwekking van energie vanuit de zonnepanelen wordt gemonitord en ook het verbruik van warm tapwater wordt geregistreerd. Daarnaast wordt de effectiviteit van de warmteterugwinning geanalyseerd waarbij warmte uit afvoerlucht wordt benut. Door het in de woning geplaatste display is het energieverbruik tevens inzichtelijk voor de bewoner en is de bediening van de verwarming en ventilatie vereenvoudigd. Zo wordt helder welk aandeel de bewoner zelf heeft in dit verbruik. BeNext en TNO hebben vervolgens onderzoek gedaan naar de prestaties van deze woning.

Omdat BeNext hoofdzakelijk werkt met draadloze toepassingen zijn de aanpassingen aan deze bestaande woningen relatief eenvoudig geïnstalleerd in de woningen. De bewoners hebben aan de hand van dit onderzoek tevens toegang gekregen tot allerlei beschikbare Smart Home toepassingen.

Momenteel wordt alle data nog geanalyseerd. Er zijn voor nu dan ook nog geen resultaten te delen. Tot nu toe heeft de monitoring al wél het inzicht gegeven om bijvoorbeeld een aantal bouwkundige aanpassingen door te voeren. 

Van deze woningen hebben alle betrokken partijen tot nu toe al veel geleerd, net als we veel leren van de woning in Apeldoorn van ‘De Goede Woning’: https://www.benext.eu/blog/2019/09/30/14467/

In een van de oudste wijken van Apeldoorn is onlangs een huis van 100 jaar oud met aandacht en passie klaargemaakt voor verduurzaming, dat waar de toekomst om vraagt. De woning heeft in de loop der jaren een aanzienlijke wisseling van zowel eigenaren als bewoners ondergaan. Inmiddels is de woning niet alleen gerenoveerd en teruggebracht in de originele staat, maar ook nog eens klaar voor de toekomst!

Dit huis is klaar voor de toekomst, het is namelijk gerenoveerd naar volledig energiezuinig en is voorzien van een ruime variatie in technische innovaties en experimenten. Het uitgangspunt rondom de renovatie van deze woning is geweest om nieuwe technieken op het gebied van verduurzaming toe te passen op bestaand vastgoed om vervolgens de efficiëntie van deze veranderingen te kunnen verduidelijken.

We leven in een maatschappij waarbij nieuwe technologische toepassingen elkaar snel opvolgen en zich bewust en onbewust nestelen in ieders dagelijks leven. De mate en snelheid waarin technische trends en ontwikkelingen zich vormen maakt dat men op dit gebied graag geadviseerd wil worden. BeNext helpt vastgoedeigenaren de juiste keuzes te maken in een Smart Home markt met steeds meer verschillende aanbieders.

Verwarming
In dit project heeft BeNext de uitdaging gekregen de woning te voorzien van monitoring in verschillende verwarmingssystemen en het daarop aansluitende binnenklimaat. Het resultaat is absoluut geslaagd!

De woning is voorzien van verschillende verwarmingsbronnen. Zo is de begane grond voorzien van PVT verwarming en de eerste verdieping van zowel infraroodverwarming, lage temperatuur radiatoren als een elektrische radiator. In de badkamer hangt er een infraroodspiegel aan de muur. BeNext heeft ervoor gezorgd dat de verschillende verwarmingssystemen zo efficiënt als mogelijk met elkaar samenwerken.

Energiebewust sturen
Dit klinkt allemaal goed, maar wat doet het nou precies en wat maakt het vernieuwend? Door hantering van deze verwarmingssystemen is de woning voorbereid op energiebewust sturen. Hiermee worden apparaten en systemen aan- en uitgezet afhankelijk van de op dat moment beschikbare zonne-energie.

Tegelijkertijd wordt ook het binnenklimaat van de woning gemeten. Aan de hand van verschillende factoren wordt de luchtkwaliteit aangestuurd om een zo optimaal mogelijk binnenklimaat te behouden. Dit alles draagt bij aan de waarborging van verduurzamingsprestaties en wordt het gemakkelijker de bewoner te informeren over de aanwezige luchtkwaliteit.

BeNext stuurt aan
BeNext stuurt in dit huis het gehele verwarmingssysteem aan, dus zowel voor de verschillende systemen op zowel de begane grond als de systemen in de daarop volgende verdiepingen.

De integratie van álle verwarmingselementen in één systeem is hierin uniek. BeNext heeft zo zicht op veel verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het verwarmingssysteem en het binnenklimaat. Staan er bijvoorbeeld ramen en deuren open, worden ook hier temperaturen gemeten om temperatuurzones inzichtelijk te maken. Staan deze ramen en deuren voor een langere periode open bij een aanhoudende warmtevraag, dan wordt de bewoner geïnformeerd of wordt dit vanzelf geautomatiseerd bijgestuurd.

 

BeNext maakt inzichtelijk
Dit alles wordt gemakkelijk inzichtelijk en visueel gemaakt door onder andere de veelzijdigheid die de ‘BeNext Inzicht’ app met zich meebrengt. Het leren van de tot nu toe beschikbare innovaties maakt verdere ontwikkelingen mogelijk. Omdat deze woning júist de focus legt op dit leerproces zijn er beduidend meer sensoren geplaatst dan gangbaar. Hierdoor wordt relevante informatie verzameld die noodzakelijk is om goed te meten en verder te kunnen onderzoeken. Hoe meer we nu weten, hoe meer we in de toekomst kunnen verbeteren.

Informatievoorziening

BeNext biedt een verscheidenheid aan mogelijkheden wanneer het gaat om informatievoorziening. De Smart Home eigenaar kan haar inzicht verkrijgen via een webportaal en de ‘BeNext Inzicht’ app die is te gebruiken op een smartphone of tablet. Daarnaast is in de woning zelf een display geplaatst waarop een constante informatievoorziening vanuit de app wordt weergegeven. Dit zorgt voor bewustwording over het energieverbruik door de bewoner. Tevens is het mogelijk de desbetreffende woningcorporatie of aannemer van gedetailleerde rapportages te (blijven) voorzien waar evengoed inzicht wordt verkregen over de prestaties van de woning.

Smart Home basis
De gehele woning is voorzien van BeNext Smart Home infrastructuur, wat de stap tot uitbreiding hiervan vergemakkelijkt. Wanneer de bewoner bijvoorbeeld meer gemak of veiligheid wenst in huis of de levensloopbestendigheid van de woning wil aanpakken, dan is de basis voor de benodigde Smart Home toepassingen hiervoor reeds aanwezig. Om de kwaliteit van de volledige Smart Home te waarborgen en als klant ontzorgd te worden in dit proces, raden wij aan een hiervoor een specialist in te schakelen. Huisgemak is hier een betrouwbaar voorbeeld van; een partij waarbij naast persoonlijk advies en installatie ook de service gerealiseerd wordt op zowel korte- als lange termijn.

Met dit project werken onze professionals verder aan de missie van BeNext; energiebewust en comfortabel (gezond) wonen.

Mensen met een technische achtergrond hoor je snel zeggen: meten is weten. Voornamelijk om een stukje techniek te controleren, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een fout. Meten is weten, typisch menselijk gedrag.

Meten en weten is niet alleen voor techneuten, wij als mens passen dit bewust en onbewust dagelijks toe. Hoe goed doen we het met ons bedrijf (jaarrekening)? Zit het goed met mijn werk/privé balans? Leer ik goed op school (rapport)? Presteren onze teams naar verwachting (KPI)?

Elke dag weer, meten is weten.

Ook in het DNA van BeNext, met onze missie: elke bewoner energiebewust en comfortabel laten wonen.In de 12 jaar dat BeNext haar Smart Home ontwikkelde en toepast is energiebewust en comfortabel steeds belangrijker geworden.

Ruim 6 jaar zetten wij ons in om prestaties van All Electric woningen te monitoren. Onze specialisten gaan hierin geen uitdaging uit de weg. We monitoren onafhankelijk de prestaties van elk mogelijk verwarmings- en ventilatieconcept. We doen dit voor een groot aantal woningcorporaties, vastgoedbeleggers en met name voor de bewoners.

De bewoner staat centraal; de bewoner bepaalt of de woning comfortabel is en de bewoner betaalt de energierekening.

Omdat we veel woningen monitoren weten wij dat de kloof tussen comfortabel volgens de leverancier van techniek en de comfortbeleving van de bewoner groot kan zijn. Nog los van de vraag of de woning wel binnen de verwachtte energieprestaties te houden is.

De bewoner staat centraal en dat wordt nog niet altijd even goed begrepen!

Bij renovatietrajecten is de verandering voor de bewoner het grootst en daarom is het begrijpelijk dat het draagvlak om mee te gaan in die verandering geen vanzelfsprekendheid is.

Daarom de missie van BeNext: elke bewoner energiebewust en comfortabel laten wonen.

We kunnen van de bewoner niet vragen om energietransitie-, inregel- en prestatiemonitoringexpert te worden als zijn woning, op welke manier dan ook, gerenoveerd is. We hebben nieuwe kennis nodig, opnieuw leren om keuzes te maken om de juiste balans te vinden voor een energiezuinige en comfortabele woning.

Lars Boelen snapt als geen ander dat de bewoner heel veel vragen heeft en maar weinig antwoorden krijgt.
Met bewoners spreken, verdiepen in de materie, heel veel leren, meten en uiteindelijk weten.
En praktisch samenvatten in het Paris Proof Plan.

We zijn trots dat we meester Lars mogen huisvesten op 24 september.

Er is nog zoveel te leren en kennis te delen, we hopen dat dit allemaal in één dag past.

Welkom Lars, welkom Paris Proof Plan

Klik op onderstaande voucher om in te schrijven