We gaan de bestaande woonvoorraad de komende jaren verduurzamen, de nieuwbouw maakt stappen naar energieneutraal of zelfs energieleverend. Binnen deze transformatie dient de uiteindelijke gebruiker, de bewoner, centraal te staan. Hij of zij is tenslotte degene die uiteindelijk de bepalende factor is in het werkelijke energieverbruik. Voor deze bewoner is monitoring nu nog een kostbaar element. Door de dienstverlening hierin te verbeteren is (verdere) kostenbesparing voor de bewoner te realiseren.

In 2017 heeft TNO een onderzoek geïnitieerd voor de vooraanstaande aannemersbedrijven BAM en Van Wijnen met als projectnaam ‘Optimaal’. Toekomstgericht ondernemen is leidend bij zowel BAM als Van Wijnen. Beide partijen hebben dan ook reeds diverse NOM (Nul Op De Meter) woningen gebouwd. De validatie van de gemaakte prestatieafspraken wordt dan ook steeds crucialer. Dit consortium wil elkaar versterken om de beoogde vervolgstappen daadwerkelijk aan te kunnen vliegen. 

Alle betrokken partijen willen middels dit project het verzamelen van kwalitatief bruikbare data verbeteren. Het onderzoek omvat dan ook meerdere uitgangspunten die uiteindelijk een bundel van urgente informatie moeten vormen om in de toekomst specifieker te kunnen optimaliseren op het gebied van energiegebruik. Zo moet bijvoorbeeld het smart analyseren van algoritmes in een woning de verschillen tussen de voorspelde, en werkelijke energie- en binnenklimaatprestaties verklaren. Ook worden gebouwmodellen ontwikkeld om de werkelijke energie- en binnenklimaatprestaties zo goed als mogelijk te benaderen.

BeNext is binnen dit project nauw betrokken geweest om de bestaande NOM demonstratiewoning een upgrade te geven naar een “NOM 2.0” woning. De benodigde informatie komt dan ook voort uit verschillende, door BeNext geïnstalleerde, nieuwe toepassingen. In de voor het onderzoek geselecteerde woningen zijn extra sensoren aanwezig op ramen en deuren, wordt het binnenklimaat gestuurd slim aangestuurd, de opwekking van energie vanuit de zonnepanelen wordt gemonitord en ook het verbruik van warm tapwater wordt geregistreerd. Daarnaast wordt de effectiviteit van de warmteterugwinning geanalyseerd waarbij warmte uit afvoerlucht wordt benut. Door het in de woning geplaatste display is het energieverbruik tevens inzichtelijk voor de bewoner en is de bediening van de verwarming en ventilatie vereenvoudigd. Zo wordt helder welk aandeel de bewoner zelf heeft in dit verbruik. BeNext en TNO hebben vervolgens onderzoek gedaan naar de prestaties van deze woning.

Omdat BeNext hoofdzakelijk werkt met draadloze toepassingen zijn de aanpassingen aan deze bestaande woningen relatief eenvoudig geïnstalleerd in de woningen. De bewoners hebben aan de hand van dit onderzoek tevens toegang gekregen tot allerlei beschikbare Smart Home toepassingen.

Momenteel wordt alle data nog geanalyseerd. Er zijn voor nu dan ook nog geen resultaten te delen. Tot nu toe heeft de monitoring al wél het inzicht gegeven om bijvoorbeeld een aantal bouwkundige aanpassingen door te voeren. 

Van deze woningen hebben alle betrokken partijen tot nu toe al veel geleerd, net als we veel leren van de woning in Apeldoorn van ‘De Goede Woning’: https://www.benext.eu/blog/2019/09/30/14467/