BeNext in vogelvlucht

“Een totaal Smart Home systeem toepasbaar voor ieder type eindgebruiker waarbij energie, comfort, veiligheid, levensloopbestendigheid centraal staat”. Dat was het idee waar Bert Huiberts en Edwin van Kessel in 2007 mee zijn gestart. Met dit idee werd een infrastructuur ontwikkeld voor de besturing van draadloze producten met een directe verbinding via Internet. De eerste BeNext Gateway was geboren.

Met de ervaring van Bert en Edwin werden studenten en afstudeerders gemotiveerd om in samenwerking meer dan 30 draadloze producten te ontwikkelen waarmee BeNext een    volwaardig Smart Home systeem aanbiedt. In de jaren erna zijn de producten geperfectioneerd door onze enthousiaste specialisten.

Met de natuurlijke groei van de organisatie zijn projecten rondom zorgverlening, levensloopbestendig wonen en klimaatoptimalisatie uitgevoerd. Dit alles naast de start die BeNext maakte in het meten en rapporteren van energie prestaties van gebouwen.

Medio 2013 is BeNext gevraagd om op kleine schaal de energieprestaties van  nieuwe energiezuinige woningen te monitoren en hierop te rapporteren naar de bewoner en de belanghebbenden van deze woningen.

Tegenwoordig zet BeNext zich in om duurzaam omgaan met warmte en energie te stimuleren, hierbij staat een gezonde leefomgeving centraal.
Het veranderen van de manier waarop we met energie omgaan, begint bij onszelf. BeNext heeft de ambitie om iedereen energiebewust en comfortabel te laten wonen.

Missie

Innovatieve producten en diensten ontwikkelen en samenbrengen in bestaande en nog onbekende markten om een leidende positie in te nemen binnen de Smart Home industrie.

Visie

Elke bewoner energiebewust en comfortabel laten wonen in een gezonde woonomgeving.

Duurzaamheid

BeNext ontwikkelt producten en diensten die meer geven dan nemen. We dragen maar al te graag bij aan de transitie naar een duurzame wereld. We voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze nieuwe technologieën in te zetten voor een betere wereld. BeNext kan bijdragen aan het terugbrengen van de balans voor het omgaan met onze grondstoffen. 

Innovatie

Experimenteren, leren en plezier hebben zijn de grootste voorwaarden voor ons succes. Onze passie voor techniek, product integratie en innovatie zit in ons DNA. BeNext leeft voor nieuwe oplossingen bedenken én te ontwikkelen bij de snel veranderende wereld. We creëren een omgeving die innovatie ondersteunt en vinden het belangrijk dat alle kennis en ideeën vanuit onze organisatie gehoord worden.

Voorbeelden van innovaties vindt je op deze pagina