Hoe werkt de EPV?

Rond de zomer is de EPV2.0 een feit, wat betekent dit voor (prestatie) monitoring?

Hoe werkt de EPV?
De EPV regeling wordt herzien met als doelstelling:
  • Aansluiten op de NTA8800 en de Standaard voor woningisolatie
  • Betere ondersteuning administratie corporaties
  • Meerdere niveau’s (Standaard en “NOM”)
  • Vereenvoudiging monitoring

Waarom? Om hoogwaardige verduurzaming aantrekkelijker te blijven maken voor verhuurders- en huurders. Door goed te luisteren naar de ervaringen van de huidige EPV regeling zal de herziening hoofdzakelijk voordelen op gaan leveren.

Vereenvoudiging monitoring

Onder vereenvoudiging van monitoring wordt vooralsnog verstaan om middels een minimale set aan sensoren de verbruiken van de gebouwgebonden installaties te registreren. Een warmtemeter is niet meer nodig, er geldt geen MID verplichting en voor hulpenergie mag een (hoge) stelpost opgenomen worden.

Deze vereenvoudiging past uitstekend binnen het bestaande LITE monitoringspakket van BeNext, waarbij het in veel aantal gevallen zelfs uit kan om überhaubt geen kWh meters toe te passen.
Hiermee voldoet BeNext aan de beoogde EPV2.0.

Borging

BeNext heeft input geleverd aan BZK, de Internet Consultatie is van repliek voorzien en we volgen nauwgezet de afwegingen die gemaakt worden inzake prestatie monitoring.

We vragen ons af of de beoogde vereenvoudiging van monitoring bij een conflict tussen verhuurder en huurder, of tussen verhuurder en garantiepartij, voldoende basis biedt voor ondersteunende informatie. Immers, het registreren van verbruik geeft onvoldoende informatie over de prestatie. Wij zijn dan ook stellig van mening dat een financieel instrument als EPV vraagt om een goed onderbouwde (wettelijke) borging. Zoals dit ook geldt voor de elektriciteits- en warmtewet.

BeNext is klaar voor

We vertrouwen erop dat de juiste afwegingen worden gemaakt waarmee de EPV2.0 een goed instrument is om de doelstellingen te behalen en op te schalen.

Wat de definitieve versie ook zal worden, wij zullen er maximaal voor zorgen dat er voldoende kwalitatieve informatie beschikbaar is om verhuurder en te huurder beschermen, waarbij we steeds meer oplossingen bieden in het voorkomen van verrassingen. Het optimaliseren van behoefte (comfort) en beschikbaarheid (PV, opslag en elektriciteitsnet), en het bieden van oplossingen voor flex tarieven en afbouw salderingsregeling zal de huurder nog meer helpen in betaalbaar wonen.

Wilt u meer weten over het LITE monitoringspakket of over onze optimalisatie oplossingen, neem dan contact met ons op.

Yes, het is zover. Een nieuwe release van de BeNext Inzicht App. De app is beschikbaar voor Android en voor iOS. We leggen graag uit wat er nieuw is.

Vervanging voor BeNext Smart Home App.

Voor BeNext Smart Home hebben we de BeNext Smart Home App ontwikkeld. We zijn een aantal jaren ook druk met het monitoren van energieprestaties van woningen voor woningcorporaties en (particuliere) vastgoedbeleggers. Daarvoor hebben we de BeNext Inzicht App ontwikkeld.

De BeNext Inzicht App is nieuw opgebouwd waardoor we tegelijkertijd voor Android en iOS functionaliteiten en verbeteringen kunnen releasen. Gaandeweg hebben we aan deze Inzicht App Smart Home functionaliteiten toegevoegd. De Inzicht App is inmiddels een uitstekende vervanger voor de oudere BeNext Smart Home App. De BeNext Smart Home gebruikers die nog niet zijn overgestapt naar de naar de Inzicht App kunnen dat zonder problemen doen. Bij vragen staat ons support uiteraard klaar.

Wat is er nieuw aan de BeNext Inzicht App.

De grootste verandering is de manier waarop we het energieverbruik laten zien.

 

Zo hebben we hebben het Live inzicht overzichtelijker gemaakt. U kunt zien hoeveel er wordt opgewekt, hoeveel wordt gebruikt van of terug geleverd aan het stroomnet.

U ziet dus meteen hoeveel energie in de woning wordt verbruikt.

Binnenkort voegen we hier accu’s en dergelijken aan toe.

In het Energie overzicht is in één oog opslag te zien hoeveel energie van de zonnepanelen zelf wordt gebruikt en hoeveel wordt terug geleverd aan het stroomnet.

Grijs – Netverbruik: De hoeveelheid energie die u heeft verbruikt die van het stroomnet afkomstig is.
Paars – Zonnepanelen verbruik: De hoeveelheid energie die u heeft verbruikt die van uw zonnepanelen afkomstig is.
Blauw – Terug geleverd: De hoeveelheid energie die u heeft opgewekt en heeft terug geleverd aan het stroomnet.

 

Als u een balk van de grafiek selecteert ziet u wat de verdeling energie was in de geselecteerde periode.

In bovenstaand voorbeeld heeft u van 10:00 tot 11:00 2,05 kWh verbruikt, 1,81 kWh afkomstig van uw zonnepanelen en 0,23 kWh van het stroomnet. In deze periode heeft u 0,86 kWh terug geleverd.

 

 

Als u op de (i) klikt krijgt u een overzicht te zien van de energieverdeling over de gehele periode.

Vragen?

De nieuwe BeNext inzicht App wordt automatisch geüpdatet of is te vinden via:

nl_generic_rgb_wo_45.png

Download_on_the_App_Store_Badge_NL_135x40.png  

Voor vragen, kijk hier voor uitleg of stel uw vraag aan onze support, we staan graag voor u klaar.

Teken moment bnx-vds

Samenwerking Van der Sluis en BeNext

Teken moment bnx-vds

Van der Sluis Technische Bedrijven en BeNext slaan de handen ineen en verstevigen de onderlinge samenwerking. In een tijd waarin het onderwerp energie volop in de belangstelling staat streven beide bedrijven naar het realiseren van een duurzaam, veilig en optimaal woonklimaat.

De bewoner staat hierbij centraal. Van der Sluis en BeNext zijn continu op zoek naar nieuwe methodieken en technologieën om producten en diensten aan te laten sluiten op de behoeften in de markt. Zo maken innovatieve systemen de energieprestaties inzichtelijk en worden klimaatinstallaties geoptimaliseerd op basis van data. De meterkast gaat digitaal en onderhoud aan installaties wordt voorspelbaar.

Met het bundelen van de gezamenlijke expertise en ervaring vergroten beide bedrijven de slagkracht bij het verduurzamen van woningen en het faciliteren van decentrale energievoorzieningen en gasloos wonen.

René van der Sluis over de samenwerking: “Edwin en de mensen van BeNext maken mooie dingen die naadloos aansluiten bij onze producten en diensten. We delen dezelfde gedrevenheid en passie voor ons mooie installatievak! Kortom, alleen ben je misschien sneller maar samen kom je verder.”

Edwin van Kessel vult aan: “Ik heb René in 2013 voor het eerst ontmoet voor het monitoren van de eerste notaloze woningen in Nederland. Toen voelde het contact al erg goed. Onze krachten bundelen is voor mij een langverwachte en logische stap.”

Meterkast MOOI Wezep

In Wezep zijn een aantal woningen van Delta Wonen geselecteerd om uitgebreid te worden geanalyseerd door BeNext, TNO en TU Delft. BeNext is betrokken als monitorings partij en is begonnen met verzameling van data al vóór de geplande renovatie. De belangrijke nulmeting. Onze monitoring blijft actief tijdens én na renovatie. Zo kunnen de onderzoekende partijen een unieke analyse maken van de effecten van renovatie, inclusief nieuw verwarmingsconcept. Het gedrag van de bewoners voor de renovatie is bekend, deze resultaten helpen het resultaat van de renovatie goed te beoordelen. 

Onderzoek benodigd

De afgelopen jaren is vanuit de TU Delft een flinke slag gemaakt om onderzoek in de richting van woningrenovatie om data consistenter en op lange termijn beter te behouden. Dit onderzoek zal mede inzicht geven in de isolatiewaarde van de woningen vóór en ná renovatie. Het onderzoek in Wezep zal dienen als validatie om te beoordelen of het renoveren van woningen de vooraf gestelde doelen weet te behalen. En ook om de modellen verder te optimaliseren. 

TNO richt zich op het gedrag van de bewoners. In de energie transitie wordt nog wel eens voorbijgegaan aan de bewoner bij het verduurzamingen van een woning.  Wat het onderzoek in Wezep zo efficiënt en interessant maakt is de dubbele benadering. Niet alleen wordt er breed en veelvuldig gemeten in hoeverre een renovatie succesvol is gebleken, maar ook wat deze energietransitie betekent voor de eindgebruiker. Daarnaast start TNO deze maand met een uitgebreid kwalitatief onderzoek. Het onderzoek is ook bedoeld om te laten zien wat de energietransitie betekent. 

De Mooi regeling

Dit project loopt tot 2024 en is onderdeel van de MOOI regeling. Hoofddoel van deze programmalijn is het komen tot acceptabele, betaalbare en opschaalbare renovatieoplossingen voor woningen en utiliteitsbouw. Voor bestaande woningen wordt daarbij gedacht aan een aanzienlijke kostenreductie (20-40%) en het terugdringen van de overlast voor de bewoner. Vanuit BeNext zijn we trots en enthousiast dat we aan deze onderzoeken meewerken en de gang van zaken kunnen versoepelen. En blijven we benieuwd naar ontwikkelingen in en rondom het project. 

 

Eigen Energie Eerst 2022

Eigen energie voorrop 

Het nieuwe jaar is al een paar weken op weg en nog steeds kijken we tevreden terug naar 2021 met een gezellige afsluiter. Het was niet voorspellen dat de Efteling één dag later de deuren moest sluiten, nog meer hebben we met het grootste deel van ons team een fantastisch gezellige dag gehad, ons als kind uitgeleefd in het park en regelmatig in één grote ontlading spanningen eruit gegild in de attracties. De week daarna hebben we gebruikt om eventjes rust te nemen en op te laden voor het nieuwe jaar. 

Want waar energiebalans de komende jaren een prominente positie krijgt binnen de Energietransitie, geldt dat ook steeds meer voor ons als mens.  

BeNext is regelmatig betrokken bij nieuwe initiatieven rondom energieoptimalisaties, energieopslag en warmteopslag. Niet alleen omdat ons platform zich hier uitstekend voor leent, ook omdat we ons verplichten om bij praktisch elk project een leeronderdeel te formuleren. 

Een mooi voorbeeld is ons recente project met TeamCasa. Afgelopen jaar is het project operationeel gegaan waar warmteopslag en een DC-grid met accu opslag centraal staat. En uiteraard nog veel meer innovatieve ontwikkelingen. Een leerzame ervaring om onderlinge verschillen te zien tussen dezelfde type woningen met meerdere types hybride warmtepompen.  

Ons leertraject met TNO om de werking van de Warmtepomp dusdanig te optimaliseren op bewonersprofiel in combinatie met het voorspellen van beschikbare duurzame energie is nodig geweest om onze innovatie doelstellingen voor dit jaar verder inhoud te geven. 

Komend jaar 

Komend jaar werkt ons team verder aan projecten met onder anderen een zout batterij, hergebruik van warmte uit afvalwater voor een appartementencomplex, wijk accu, thuis accu’s en PVT-systemen. 

We krijgen er energie van om naast onze monitoring werkzaamheden bezig te blijven met innoveren en innovaties, alles in dienst van de energie transitie. 

We kijken in ieder geval met veel energie 2022 tegemoet! 

BeNext 2022

Bijna het volle BeNext team in de Efteling afgelopen December

4RinEU

De keuze om een gebouw te renoveren wordt nog altijd beïnvloed door onzekerheden in de levenscyclus van een woning. 4RinEU biedt technologische oplossingen en strategieën om diepe renovatie van het bestaande gebouwenbestand aan te moedigen. Ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het bieden van betrouwbare bedrijfsmodellen wordt aangemoedigd.

De afgelopen tijd heeft Woonzorg Nederland het complex Mariënheuvel gerenoveerd in samenwerking met 4RinEU en Interreg. Na de renovatie is BeNext aangesloten om het binnenklimaat te monitoren en de energieprestaties van de verwarming, ventilatie en het warmtapwater inzichtelijk te krijgen. Bij deze renovatie is ervoor gekozen een Climarad te gebruiken voor de ventilatie. Aan ons de taak om de software ontwikkeling door te voeren en de Climarad toe te voegen aan de bibliotheek van het BeNext systeem.  

Het werk van BeNext bij de renovatie van Mariënheuvel is een mooie case waar verschillende expertises van BeNext samen kwamen. Het on-demand ontwikkelen van software voor een nieuw product, de keuze uit verschillende sensoren uit de BeNext bibliotheek, de koppeling laten maken naar een internationalde database zonder dat het ten koste gaat van de anonimiteit van data. Ook geeft BeNext support en advies voor onderzoekers, proactieve woningcorporaties en installateurs op de werkvloer. 

De komende maanden zal BeNext het onderzoek blijven volgen en adviseren waar we kunnen. Het team kijkt er naar uit om komend jaar nóg meer bijzondere connecties te maken met onze kennis en producten. 

Tussen kerst en nieuwjaarsdag gesloten (week 52)

In de week tussen kerst en nieuwjaarsdag is BeNext gesloten. We gunnen ons een weekje om collectief op te laden en stil te staan bij het afsluiten van een fantastisch jaar. Uiteraard houden we ons serverpark in de gaten.

Alvast prettige feestdagen gewenst!

Help ik woon elektrisch!

Leren leven zonder gas

Een auto zonder benzine is inmiddels geen bijzondere gewaarwording meer op de Nederlandse wegen. Een huis zonder gasaansluiting? Dat blijft nog steeds voor een beetje wennen voor veel mensen. En toch zullen we er niet meer naar terugkeren.  

Maar waarom komt dat? Eens leek onze gasbel in Groningen oneindig en was koken op gas een vanzelfsprekendheid. Inmiddels weten we beter. De Groningse voorraden raken op, net zoals fossiele brandstoffen in het algemeen. Ook de impact van het gas op het milieu kan niet langer naar worden omgekeken.  

Tegelijkertijd neemt de energiebehoefte in Nederland toe per individu en door bevolkingsgroei wereldwijd. De bouwwereld staat eenzelfde omslag te wachten als het elektrisch rijden jaren geleden. Niemand had 15 jaar geleden het succes van elektrisch vervoer kunnen voorspellen. En zo zullen ook de early adopters die de afgelopen jaren zijn omgeslagen naar elektrisch wonen binnen 10 jaar de vruchten plukken van deze keuze.  

Overgaan naar elektrisch wonen

Het huidige concept van BeNext is eindig. Althans, dat is waar onze organisatie op hoopt. Het monitoren van duurzame oplossingen in huis stopt zodra het niet meer nodig is.  

Maar zo ver zijn we nog niet. Zowel bouw als bewoner moet vertrouwen leren winnen in de nieuwe technologie die voorhanden is. Gedragsverandering is misschien wel een van de lastigste onderdelen van de energietransitie waarin we nu staan. Door middel van energie monitoring en het verzamelen van data kunnen we bewoners stimuleren om de verandering in technologie beter te begrijpen, te accepteren, en zelfs te enthousiasmeren naar een duurzame woonomgeving.  

Prefab Meterkast

Vandaag sluit de vakbeurs energie én de prefab beurs in de Brabanthallen.                                                                                                                                      Tegelijkertijd met deze beurs heeft BeNext zijn eigen prefab succes deze week behaald.

In de afgelopen maand heeft BeNext prefab gebouw gebonden monitoring meterkasten gefabriceerd.
Onze opschaling leent zich om met prefab (vooraf gefabriceerd) extra stappen weg te nemen in het installatie proces. Geen enkel systeem verlaat BeNext nog zonder acceptatie certificaat. Het prefab gerichte model werkt kostenverlagend voor zowel de installatie, als onze service kosten. Minder gedoe én meer zekerheid. Via FAT (Factory Exeptance Test) werkt BeNext richting een first-time-right monitoring installatie.

Naast de verlaagde kosten heeft deze onderverdeelkast ook het voordeel om met minder elektra bekabeling in een woning de installaties uit te voeren. Het succes van onze prefab onderverdeelkast laat zien dat prefab vele elementen kent. Het sluit dan ook perfect aan bij de huidige VakbeursEnergie en PREFAB beurs die momenteel worden gehouden in de brabanthallen.

Geïnteresseerd geraakt in onze prefab monitoring meterkast oplossing? Neem gerust contact op met het team. BeNext zoekt altijd naar innovatie op het gebied van monitoring of andere elementen rondom de energie transitie.

Prefab-meterkast

Prefab Meterkast

De nieuwe prefab meterkast van BeNext

nul-op-de-meter

Nul-op-de-meter is niet meer de Ferrari onder de woningen.  

Bij BeNext zijn we erg trots op hoe bewoners het comfortabele woningen onder ons monitoringsysteem ervaren. De energietransitie naar nul-op-de-meter is er een van ontwikkeling die de afgelopen decennia veel energie en goede moed heeft gevraagd van velen.  

Niet zo lang geleden gaf BeNext het advies aan een klant om volledig gasloos te gaan, ofwel elektrisch verwarmen. Met elektrisch verwarmen is hoge temperatuur duur, dus zal de kachel minder snel aan gaan. De woning moet daarop ingericht zijn, je wilt dus dat kleine beetje warmte in de woning houden, het duurt ook langer voordat de woning op temperatuur als er met lagere temperatuur wordt verwarmd. 

De afgelopen tijd zien we dat NOM woningen steeds meer de norm worden in plaats van een ideaal. Maar toch horen we nog te vaak dat het een toekomstbeeld is. Afgelopen maand keken we dan ook verbaasd op toen de Raad van Toezicht van een woningcorporatie trots een nieuw NOM project aankondigde als:  

‘Nul-op-de-meter is de Ferrari onder de woningen’ 

Een woning zonder gasverbruik, een goede isolatie en daarbij de benodigde ventilatie met voldoende PV om een energieleverende woning te zijn vindt BeNext al lang geen nieuwigheid meer. Sterker nog. We verwachten dat een woning van dit type eerder regel dan uitzondering gaat worden.  

Een essentiële stap

Sinds 1 Januari 2021 is de BENG regelgeving, oftewel de Bijna Energie Neutrale Gebouwen regelgeving, verplicht voor de aanvraag voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Een direct gevolg van de Sustainable Development Goals na het akkoord van Parijs.  

Nul-op-de-meter is weliswaar een stapje verder dan een woning die voldoet aan de BENG regelgeving. Maar het is wel de weg waar de Nederlandse woningbouw heeft ingeslagen en waar naartoe gewerkt zal worden. Nul-op-de-meter zien we als een essentiële stap voor reductie van de CO2 uitstoot die zorgt voor de stijging van de warmtespiegel.  

Is monitoren nog een optie? Ik denk het niet. Wil ik nog in een auto zitten zonder dashboard en op de gok rijden, hoe hard rijd ik dan en hoeveel km kan ik nog rijden? Nul-op-de-meter zien we dus niet als het paradepaardje onder de woningen, maar meer de onvermijdelijke verandering naar elektrisch rijden. Noem het een Tesla, maar dan betaalbaar voor iedereen.  

Nul-op-de-meter