Rond de zomer is de EPV2.0 een feit, wat betekent dit voor (prestatie) monitoring?

Hoe werkt de EPV?
De EPV regeling wordt herzien met als doelstelling:
  • Aansluiten op de NTA8800 en de Standaard voor woningisolatie
  • Betere ondersteuning administratie corporaties
  • Meerdere niveau’s (Standaard en “NOM”)
  • Vereenvoudiging monitoring

Waarom? Om hoogwaardige verduurzaming aantrekkelijker te blijven maken voor verhuurders- en huurders. Door goed te luisteren naar de ervaringen van de huidige EPV regeling zal de herziening hoofdzakelijk voordelen op gaan leveren.

Vereenvoudiging monitoring

Onder vereenvoudiging van monitoring wordt vooralsnog verstaan om middels een minimale set aan sensoren de verbruiken van de gebouwgebonden installaties te registreren. Een warmtemeter is niet meer nodig, er geldt geen MID verplichting en voor hulpenergie mag een (hoge) stelpost opgenomen worden.

Deze vereenvoudiging past uitstekend binnen het bestaande LITE monitoringspakket van BeNext, waarbij het in veel aantal gevallen zelfs uit kan om ├╝berhaubt geen kWh meters toe te passen.
Hiermee voldoet BeNext aan de beoogde EPV2.0.

Borging

BeNext heeft input geleverd aan BZK, de Internet Consultatie is van repliek voorzien en we volgen nauwgezet de afwegingen die gemaakt worden inzake prestatie monitoring.

We vragen ons af of de beoogde vereenvoudiging van monitoring bij een conflict tussen verhuurder en huurder, of tussen verhuurder en garantiepartij, voldoende basis biedt voor ondersteunende informatie. Immers, het registreren van verbruik geeft onvoldoende informatie over de prestatie. Wij zijn dan ook stellig van mening dat een financieel instrument als EPV vraagt om een goed onderbouwde (wettelijke) borging. Zoals dit ook geldt voor de elektriciteits- en warmtewet.

BeNext is klaar voor

We vertrouwen erop dat de juiste afwegingen worden gemaakt waarmee de EPV2.0 een goed instrument is om de doelstellingen te behalen en op te schalen.

Wat de definitieve versie ook zal worden, wij zullen er maximaal voor zorgen dat er voldoende kwalitatieve informatie beschikbaar is om verhuurder en te huurder beschermen, waarbij we steeds meer oplossingen bieden in het voorkomen van verrassingen. Het optimaliseren van behoefte (comfort) en beschikbaarheid (PV, opslag en elektriciteitsnet), en het bieden van oplossingen voor flex tarieven en afbouw salderingsregeling zal de huurder nog meer helpen in betaalbaar wonen.

Wilt u meer weten over het LITE monitoringspakket of over onze optimalisatie oplossingen, neem dan contact met ons op.