Tussen kerst en nieuwjaarsdag gesloten (week 52)

In de week tussen kerst en nieuwjaarsdag is BeNext gesloten. We gunnen ons een weekje om collectief op te laden en stil te staan bij het afsluiten van een fantastisch jaar. Uiteraard houden we ons serverpark in de gaten.

Alvast prettige feestdagen gewenst!

We leven sinds een paar weken in een wereld waarvoor het advies geldt zoveel als mogelijk binnen te blijven en vanuit huis te werken. Dit vraagt veel van ons allemaal. Daarmee doen we een beroep op de beschikbare technologieën om vanuit huis te kunnen werken.

BeNext heeft natuurlijk ook het advies opgevolgd om vanuit huis te gaan werken. We werkten al met Microsoft Teams, maar niet eerder zo intensief als nu en dat programma bevalt ons goed.
De techniek biedt voor ons voldoende mogelijkheden om veel van ons werk vanuit huis voort te zetten.

Maar kun je vanuit huis ondersteuning bieden aan een Smart Home systeem?

We werken intensief samen met installateurs, omdat we het belangrijk vinden dat een professional betrokken is bij een installatie van een Smart Home systeem om de gebruiker maximaal te kunnen adviseren.

Momenteel is een klant bezoek niet mogelijk. Zou het daarom niet praktisch zijn om een Smart Home systeem op afstand te beheren, producten op te sturen en deze op afstand met de gebruiker te installeren? Daarin biedt het BeNext Smart Home een praktische oplossing.
Installateurs kunnen eenvoudig via een speciale Service omgeving van BeNext passende ondersteuning bieden aan haar klanten. Met toestemming van de gebruiker kunnen instellingen worden gedaan aan het Smart Home systeem en kunnen zelfs producten worden toegevoegd. Producten die wellicht in deze tijd praktische ondersteuning bieden in de tijd dat we veel thuis zijn.

Installateurs laten ons weten dat deze Service omgeving van BeNext in deze tijd de mogelijkheid biedt om een deel van het werk door te laten gaan. En dat wordt ook door de gebruiker erg gewaardeerd.

De BeNext App te installeren en het Smart Home te bedienen is het enige wat een gebruiker hoeft te doen. En met het toevoegen van Widgets op de Smart Phone of Tablet is dit heel eenvoudig.

Wilt u meer weten, stuur dan een email naar info@benext.eu.

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken zijn door de overheid op zondag 15 maart nieuwe maatregelen benoemd. Bij BeNext hebben wij onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en verdere maatregelen getroffen met als doel de gezondheid van onze klanten, medewerkers en leveranciers zo goed als mogelijk te beschermen.

In het kader van deze aanpassingen, heeft BeNext de volgende maatregelen getroffen:

  • Het Team BeNext werkt zoveel als mogelijk vanuit huis
  • Wij zetten onze dag starts digitaal voort
  • Onze telefonische bereikbaarheid blijft ongewijzigd
  • Het uitleveren van producten voor lopende projecten blijft van kracht en we zetten ons flexibel in om aanpassingen rondom leveringen te accepteren
  • Externe besprekingen worden in overleg middels teleconference voortgezet danwel in overleg verplaatst

De infrastructuur voor het beheer en onderhoud van de BeNext Cloud en BeNext diensten bewijst zich uitstekend te gedragen in de thuiswerk omgeving.

Behoudens fysieke bezoeken zien wij dat wij onze dienstverlening onverminderd kunnen inzetten.

Wij wensen u veel sterkte en succes in de komende periode en hopen elkaar weer gezond te kunnen ontmoeten.

Bij een energiezuinige woning gaat het verwarmen en ventileren van de woning net even wat anders en dat biedt nieuwe mogelijkheden.

In de Zonnehof, vlakbij de dorpskern van Duivendrecht, zijn in totaal 129 huurwoningen gerealiseerd. Naast de 14 grondgebonden woningen en 47 appartementen zijn 68 levensloopbestendige appartementen gebouwd voor Syntrus Achmea.
Deze woningen zijn voorzien van een BeNext Smart Home met een basis configuratie, waaronder de mogelijkheid voor automatische opvolging bij een rookmelding.

De woningen zijn voorzien van een WtW ventilatie systeem van Zehnder, waarbij de vervuilde lucht in de woning een wordt afgevoerd en schone lucht wordt aangevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van warmteterugwinning. Dit maakt deze vorm van ventilatie extra energiezuinig.

Door onze innovatie communiceert het Smart Home systeem met de WtW. Hiermee wordt de bewoner geïnformeerd wanneer bijvoorbeeld de filters nagekeken kunnen worden.

Ook de verwarming is aangesloten. Een te lage CV druk? De Smart Home App informeert de bewoner om het systeem even bijvullen.

BeNext heeft voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Van der Sluis Technische Bedrijven de dienst doorontwikkeld wat heeft geresulteerd in vraaggestuurd onderhoud.
Het onderhoudsbedrijf hoeft dan alleen nog langs te komen bij storingen. De jaarlijkse standaard controle behoort tot het verleden.

De 14 grondgebonden woningen, welke in oorspronkelijke plannen waren voorzien van een gasaansluiting, zijn alsnog geheel gasloos gebouwd.
Voor de verwarming en warmwater zijn warmtepompen geïnstalleerd.
Deze warmtepompen zijn tevens aangesloten op het BeNext Smart Home systeem.

BeNext maakt vraaggestuurd onderhoud mogelijk, onafhankelijk van merk en leverancier van bijvoorbeeld de warmtepomp, ventilatie en zonnepanelen.

Met BeNext wordt een Smart Home een Smart Building.

Voor meer informatie, neem contact op via sales@benext.eu.

Woningbouw

We gaan de bestaande woonvoorraad de komende jaren verduurzamen, de nieuwbouw maakt stappen naar energieneutraal of zelfs energieleverend. Binnen deze transformatie dient de uiteindelijke gebruiker, de bewoner, centraal te staan. Hij of zij is tenslotte degene die uiteindelijk de bepalende factor is in het werkelijke energieverbruik. Voor deze bewoner is monitoring nu nog een kostbaar element. Door de dienstverlening hierin te verbeteren is (verdere) kostenbesparing voor de bewoner te realiseren.

In 2017 heeft TNO een onderzoek geïnitieerd voor de vooraanstaande aannemersbedrijven BAM en Van Wijnen met als projectnaam ‘Optimaal’. Toekomstgericht ondernemen is leidend bij zowel BAM als Van Wijnen. Beide partijen hebben dan ook reeds diverse NOM (Nul Op De Meter) woningen gebouwd. De validatie van de gemaakte prestatieafspraken wordt dan ook steeds crucialer. Dit consortium wil elkaar versterken om de beoogde vervolgstappen daadwerkelijk aan te kunnen vliegen. 

Alle betrokken partijen willen middels dit project het verzamelen van kwalitatief bruikbare data verbeteren. Het onderzoek omvat dan ook meerdere uitgangspunten die uiteindelijk een bundel van urgente informatie moeten vormen om in de toekomst specifieker te kunnen optimaliseren op het gebied van energiegebruik. Zo moet bijvoorbeeld het smart analyseren van algoritmes in een woning de verschillen tussen de voorspelde, en werkelijke energie- en binnenklimaatprestaties verklaren. Ook worden gebouwmodellen ontwikkeld om de werkelijke energie- en binnenklimaatprestaties zo goed als mogelijk te benaderen.

BeNext is binnen dit project nauw betrokken geweest om de bestaande NOM demonstratiewoning een upgrade te geven naar een “NOM 2.0” woning. De benodigde informatie komt dan ook voort uit verschillende, door BeNext geïnstalleerde, nieuwe toepassingen. In de voor het onderzoek geselecteerde woningen zijn extra sensoren aanwezig op ramen en deuren, wordt het binnenklimaat gestuurd slim aangestuurd, de opwekking van energie vanuit de zonnepanelen wordt gemonitord en ook het verbruik van warm tapwater wordt geregistreerd. Daarnaast wordt de effectiviteit van de warmteterugwinning geanalyseerd waarbij warmte uit afvoerlucht wordt benut. Door het in de woning geplaatste display is het energieverbruik tevens inzichtelijk voor de bewoner en is de bediening van de verwarming en ventilatie vereenvoudigd. Zo wordt helder welk aandeel de bewoner zelf heeft in dit verbruik. BeNext en TNO hebben vervolgens onderzoek gedaan naar de prestaties van deze woning.

Omdat BeNext hoofdzakelijk werkt met draadloze toepassingen zijn de aanpassingen aan deze bestaande woningen relatief eenvoudig geïnstalleerd in de woningen. De bewoners hebben aan de hand van dit onderzoek tevens toegang gekregen tot allerlei beschikbare Smart Home toepassingen.

Momenteel wordt alle data nog geanalyseerd. Er zijn voor nu dan ook nog geen resultaten te delen. Tot nu toe heeft de monitoring al wél het inzicht gegeven om bijvoorbeeld een aantal bouwkundige aanpassingen door te voeren. 

Van deze woningen hebben alle betrokken partijen tot nu toe al veel geleerd, net als we veel leren van de woning in Apeldoorn van ‘De Goede Woning’: https://www.benext.eu/blog/2019/09/30/14467/

In een van de oudste wijken van Apeldoorn is onlangs een huis van 100 jaar oud met aandacht en passie klaargemaakt voor verduurzaming, dat waar de toekomst om vraagt. De woning heeft in de loop der jaren een aanzienlijke wisseling van zowel eigenaren als bewoners ondergaan. Inmiddels is de woning niet alleen gerenoveerd en teruggebracht in de originele staat, maar ook nog eens klaar voor de toekomst!

Dit huis is klaar voor de toekomst, het is namelijk gerenoveerd naar volledig energiezuinig en is voorzien van een ruime variatie in technische innovaties en experimenten. Het uitgangspunt rondom de renovatie van deze woning is geweest om nieuwe technieken op het gebied van verduurzaming toe te passen op bestaand vastgoed om vervolgens de efficiëntie van deze veranderingen te kunnen verduidelijken.

We leven in een maatschappij waarbij nieuwe technologische toepassingen elkaar snel opvolgen en zich bewust en onbewust nestelen in ieders dagelijks leven. De mate en snelheid waarin technische trends en ontwikkelingen zich vormen maakt dat men op dit gebied graag geadviseerd wil worden. BeNext helpt vastgoedeigenaren de juiste keuzes te maken in een Smart Home markt met steeds meer verschillende aanbieders.

Verwarming
In dit project heeft BeNext de uitdaging gekregen de woning te voorzien van monitoring in verschillende verwarmingssystemen en het daarop aansluitende binnenklimaat. Het resultaat is absoluut geslaagd!

De woning is voorzien van verschillende verwarmingsbronnen. Zo is de begane grond voorzien van PVT verwarming en de eerste verdieping van zowel infraroodverwarming, lage temperatuur radiatoren als een elektrische radiator. In de badkamer hangt er een infraroodspiegel aan de muur. BeNext heeft ervoor gezorgd dat de verschillende verwarmingssystemen zo efficiënt als mogelijk met elkaar samenwerken.

Energiebewust sturen
Dit klinkt allemaal goed, maar wat doet het nou precies en wat maakt het vernieuwend? Door hantering van deze verwarmingssystemen is de woning voorbereid op energiebewust sturen. Hiermee worden apparaten en systemen aan- en uitgezet afhankelijk van de op dat moment beschikbare zonne-energie.

Tegelijkertijd wordt ook het binnenklimaat van de woning gemeten. Aan de hand van verschillende factoren wordt de luchtkwaliteit aangestuurd om een zo optimaal mogelijk binnenklimaat te behouden. Dit alles draagt bij aan de waarborging van verduurzamingsprestaties en wordt het gemakkelijker de bewoner te informeren over de aanwezige luchtkwaliteit.

BeNext stuurt aan
BeNext stuurt in dit huis het gehele verwarmingssysteem aan, dus zowel voor de verschillende systemen op zowel de begane grond als de systemen in de daarop volgende verdiepingen.

De integratie van álle verwarmingselementen in één systeem is hierin uniek. BeNext heeft zo zicht op veel verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het verwarmingssysteem en het binnenklimaat. Staan er bijvoorbeeld ramen en deuren open, worden ook hier temperaturen gemeten om temperatuurzones inzichtelijk te maken. Staan deze ramen en deuren voor een langere periode open bij een aanhoudende warmtevraag, dan wordt de bewoner geïnformeerd of wordt dit vanzelf geautomatiseerd bijgestuurd.

 

BeNext maakt inzichtelijk
Dit alles wordt gemakkelijk inzichtelijk en visueel gemaakt door onder andere de veelzijdigheid die de ‘BeNext Inzicht’ app met zich meebrengt. Het leren van de tot nu toe beschikbare innovaties maakt verdere ontwikkelingen mogelijk. Omdat deze woning júist de focus legt op dit leerproces zijn er beduidend meer sensoren geplaatst dan gangbaar. Hierdoor wordt relevante informatie verzameld die noodzakelijk is om goed te meten en verder te kunnen onderzoeken. Hoe meer we nu weten, hoe meer we in de toekomst kunnen verbeteren.

Informatievoorziening

BeNext biedt een verscheidenheid aan mogelijkheden wanneer het gaat om informatievoorziening. De Smart Home eigenaar kan haar inzicht verkrijgen via een webportaal en de ‘BeNext Inzicht’ app die is te gebruiken op een smartphone of tablet. Daarnaast is in de woning zelf een display geplaatst waarop een constante informatievoorziening vanuit de app wordt weergegeven. Dit zorgt voor bewustwording over het energieverbruik door de bewoner. Tevens is het mogelijk de desbetreffende woningcorporatie of aannemer van gedetailleerde rapportages te (blijven) voorzien waar evengoed inzicht wordt verkregen over de prestaties van de woning.

Smart Home basis
De gehele woning is voorzien van BeNext Smart Home infrastructuur, wat de stap tot uitbreiding hiervan vergemakkelijkt. Wanneer de bewoner bijvoorbeeld meer gemak of veiligheid wenst in huis of de levensloopbestendigheid van de woning wil aanpakken, dan is de basis voor de benodigde Smart Home toepassingen hiervoor reeds aanwezig. Om de kwaliteit van de volledige Smart Home te waarborgen en als klant ontzorgd te worden in dit proces, raden wij aan een hiervoor een specialist in te schakelen. Huisgemak is hier een betrouwbaar voorbeeld van; een partij waarbij naast persoonlijk advies en installatie ook de service gerealiseerd wordt op zowel korte- als lange termijn.

Met dit project werken onze professionals verder aan de missie van BeNext; energiebewust en comfortabel (gezond) wonen.

Mensen met een technische achtergrond hoor je snel zeggen: meten is weten. Voornamelijk om een stukje techniek te controleren, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een fout. Meten is weten, typisch menselijk gedrag.

Meten en weten is niet alleen voor techneuten, wij als mens passen dit bewust en onbewust dagelijks toe. Hoe goed doen we het met ons bedrijf (jaarrekening)? Zit het goed met mijn werk/privé balans? Leer ik goed op school (rapport)? Presteren onze teams naar verwachting (KPI)?

Elke dag weer, meten is weten.

Ook in het DNA van BeNext, met onze missie: elke bewoner energiebewust en comfortabel laten wonen.In de 12 jaar dat BeNext haar Smart Home ontwikkelde en toepast is energiebewust en comfortabel steeds belangrijker geworden.

Ruim 6 jaar zetten wij ons in om prestaties van All Electric woningen te monitoren. Onze specialisten gaan hierin geen uitdaging uit de weg. We monitoren onafhankelijk de prestaties van elk mogelijk verwarmings- en ventilatieconcept. We doen dit voor een groot aantal woningcorporaties, vastgoedbeleggers en met name voor de bewoners.

De bewoner staat centraal; de bewoner bepaalt of de woning comfortabel is en de bewoner betaalt de energierekening.

Omdat we veel woningen monitoren weten wij dat de kloof tussen comfortabel volgens de leverancier van techniek en de comfortbeleving van de bewoner groot kan zijn. Nog los van de vraag of de woning wel binnen de verwachtte energieprestaties te houden is.

De bewoner staat centraal en dat wordt nog niet altijd even goed begrepen!

Bij renovatietrajecten is de verandering voor de bewoner het grootst en daarom is het begrijpelijk dat het draagvlak om mee te gaan in die verandering geen vanzelfsprekendheid is.

Daarom de missie van BeNext: elke bewoner energiebewust en comfortabel laten wonen.

We kunnen van de bewoner niet vragen om energietransitie-, inregel- en prestatiemonitoringexpert te worden als zijn woning, op welke manier dan ook, gerenoveerd is. We hebben nieuwe kennis nodig, opnieuw leren om keuzes te maken om de juiste balans te vinden voor een energiezuinige en comfortabele woning.

Lars Boelen snapt als geen ander dat de bewoner heel veel vragen heeft en maar weinig antwoorden krijgt.
Met bewoners spreken, verdiepen in de materie, heel veel leren, meten en uiteindelijk weten.
En praktisch samenvatten in het Paris Proof Plan.

We zijn trots dat we meester Lars mogen huisvesten op 24 september.

Er is nog zoveel te leren en kennis te delen, we hopen dat dit allemaal in één dag past.

Welkom Lars, welkom Paris Proof Plan

BeNext is gelegen aan het Muiderpoort Station, waar iedere 5 minuten treinen af en aan rijden. Vanaf Amsterdam Centraal is dit 5 minuten, dus je bent er zo!

Daarnaast kan er in de omgeving geparkeerd worden. Dit is betaald parkeren op maandag t/m zaterdag tussen 09:00 en 21:00 en kost €4,50 per uur. Tip: Parkeer in Q-Park Oostpoort om de hoek! Klik hier voor een kortingscode, waarmee je maar € 9,- betaalt voor 24 uur!

Klik op onderstaande voucher om in te schrijven

BeNext heeft een nieuwe App gelanceerd.

Met BeNext Inzicht heb je altijd en overal inzicht in wat je verbruikt en opwekt.

Speciaal voor woningen waar het BeNext energiemonitoringssysteem actief is, wordt vooraf ingesteld hoeveel energie je zult opwekken en mogelijk zult verbruiken.

Met BeNext Inzicht kun je slim met je energie omgaan, waardoor je energierekening voorspelbaar wordt en je niet voor verrassingen komt te staan.

Om gebruik te maken van BeNext Inzicht is het BeNext energiemonitoringssysteem nodig.
Dit is een uitbreiding op het BeNext Smart Home systeem en wordt voornamelijk toegepast in woningen waar nul-op-de-meter (NOM) garantie wordt afgegeven en bij sociale huurwoningen waar een Energieprestatievergoeding wordt toegepast (EPV).

Het BeNext energiemonitoringssysteem is ook los verkrijgbaar als uitbreiding op het BeNext Smart Home systeem.

– Altijd en overal je energieverbruik inzichtelijk.
– Bepaal zelf of er je zuiniger aan kunt of moet doen.
– Nooit bijbetalen op je jaarafrekening door een voorspelbare energierekening.

Door BeNext Inzicht regelmatig te gebruiken, kun je letterlijk en figuurlijk energie overhouden.

Downloaden

BeNext Inzicht werkt probleemloos samen met de BeNext Smart Home app. Voor beide apps is een BeNext Smart Home systeem nodig.

De App is verkrijgbaar in de en de .

De balans op het Nederlandse elektriciteitsnet dreigt stilaan de weg kwijt te raken. Enexis twitterde onlangs dat de elektrische auto ingezet kan worden om het net makkelijker te kunnen balanceren. Een noodgreep of een briljant idee?

De balans op het net is een verantwoordelijkheid van de netbeheerder. Bovenal is het een uitdaging. Vooral nu. De beweging naar volledig elektrisch wonen is ingezet; de daken raken voller met zonnepanelen en de windmolenparken op zee groeien gestaag. Dat zijn natuurlijk mooie ontwikkelingen, dat vooropgesteld. Maar een feit is wel dat de netbelasting op die manier flink stijgt.

Het elektriciteitsverbruik is altijd redelijk voorspelbaar geweest. Centrales leverden op basis daarvan naar vraag. Fijn, want zo bleef de boel altijd netjes in balans. De situatie vanaf nu is helemaal niet meer zo makkelijk te voorspellen. Stijgt het aantal zonnepanelen, dan neemt de druk op het net toe. Dat is geen ingewikkelde rekensom.

Geen ingewikkelde rekensom

Daar staat tegenover dat steeds meer woningen elektrisch verwarmen. Denk bijvoorbeeld maar aan warmtepompen. Gevolg is dat het verbruik plotseling heel snel kan stijgen. En de netbeheerder? Die zit met zijn handen in het haar. Want als het net niet in balans is, krijgt hij een boete.

Verkopen is verbruiken

De grootste uitdaging is vaak de laatste woning in de wijk. Door de opzet van het systeem krijgt die woning of te veel of te min stroom. De over/ondercapaciteit op het net moet namelijk ergens naartoe. Om het allemaal nóg ingewikkelder te maken koopt een energieleverancier energie in en moet hij die ook weer verkopen. En verkopen betekent leveren en leveren is uiteindelijk verbruiken. En komt er dus nóg meer energie op het net.

Kortom, niet alleen de netbeheerder heeft zorgen over de balans, ook de leveranciers hebben zo hun zorgen. Want koopt de leverancier te veel in dat moet hij ‘blussen’. Doet hij dat niet dan krijgt ook hij een boete. En koopt de leverancier te weinig in, dan moet hij snel inkopen. En dat gebeurt uiteraard tegen de hoofdprijs.

Teveel aan energie opheffen

Een dergelijk systeem vraagt om onoverzichtelijke situaties. Sommige bedrijven gebruiken deze onoverzichtelijkheid listig in hun voordeel. Zo worden grootverbruikers gecontracteerd en aangestuurd.

Hoogheemraadschap Noord-Holland bespaart 20% op de energiekosten door de gemalen aan te zetten in energie daluren als het Net volop gevoed wordt met groene stroom

Denk bijvoorbeeld aan de gemalen van het waternet of de industrie (met name ovens). Stel er is een signaal dat er te veel energie op het net is. Dan moet dat rechtgezet worden. Vaak gebeurt dat door bijvoorbeeld grootverbruikers meer energie te laten verbruiken en op die manier het teveel aan elektrische energie op het net op te heffen. Oftewel blussen.

Maar wacht ’s even, dat is toch verspilling? Dat klopt, als je alleen naar de kilowatts kijkt. Maar wat als een kilowatt 7 cent inkoop kost op de beurs, maar je krijgt 15 cent (in het beste geval) als je verbruikt? De boete is namelijk nóg hoger.

Dit geldt ook voor een tekort. Als er sprake is van een tekort is het fijn om de grootverbruikers juist af te schakelen om het net weer in balans te krijgen. De grootverbruikers doen dat natuurlijk niet voor niets. Ze krijgen geld of korting op de kilowatts als ze leveranciers toestaan om hun apparatuur even uit te laten schakelen. Vaak is een kwartier al voldoende.

De oplossingen voor thuis

Dit mechanisme werkt ook in thuissituaties, alleen heb je daar wel heel veel woningen voor nodig. BeNext kan met behulp van het Smart Home-systeem voorkomen dat bijvoorbeeld een boiler of een warmtepomp elektrische energie verbruikt. Andersom kan via Smart Home ook een warmtepomp geactiveerd worden. Of de boilertemperatuur verhogen, zodat voor heel even wat extra energie wordt verbruikt. We kunnen ook de apparatuur in huis automatisch aan/uit laten schakelen, bijvoorbeeld als blijkt dat de zonnepanelen te veel energie aan het net leveren (uiteraard wel pas nadat je eerst 100% van je eigen energie hebt gebruikt). Daar zijn dus oplossingen voor.

Voor bewoners is dit een lucratief mechanisme. Het mooie is dat je daar als bewoner niets voor hoeft te doen.  Als de energieleverancier je bovendien ook nog eens betaalt om je wasmachine aan te zetten, dan klap je als bewoner helemaal in je handen.

De rode knop

In 2010 heeft BeNext al diverse gesprekken hierover gehad met netbeheerders. Het gespreksonderwerp was de bekende rode knop, zoals wij het noemen. De rode knop schakelt in één klap het verbruik in duizenden woningen uit. We hebben destijds berekend dat er minimaal 100.000 woningen nodig zijn om daadwerkelijk effect te hebben op de energiebalans.

Dat was toen. Ook nu is het een onderwerp dat speelt, zeker nu de weg van volledig elektrische wonen definitief is ingeslagen. Zoveel voorraad is er niet, dus is het belangrijk om de woningen slimmer te maken en de consument daarin te ondersteunen.

Minder energievoorraad nodig

Ons ‘duurzaam’ hart denkt nóg een stapje verder. Slimme woningen zorgen voor een uiterst efficiënt energiegebruik. Pak dat goed aan en je zult zien dat er simpelweg minder energievoorraad nodig is. Een andere stap is de grootindustrie betrekken. Zij zijn immers de grootste verbruikers en dus kan daar de meeste winst behaald worden. Krijgen we dat op de rails dan bespaart de netbeheerder en daalt het aantal netverzwaringen waar nu zo over geklaagd wordt.

Smart Home is allesbehalve een gadget

Steeds vaker wordt bevestigd dat Smart Home allesbehalve een gadget is. Het wordt een integraal onderdeel van woningen, standaard bij oplevering of na renovatie. Net als je zonnepanelen, de warmtepomp, infraroodverwarming en de boiler voor je warm tapwater. Smart Home is allang geen leuke extra toevoeging aan een huis. Door het integraal onderdeel van de woning te laten zijn, dragen we samen bij aan het voorkomen van energieverspilling én creëren we een mooie balans in wooncomfort, energieverbruik in de woning en energiegebruik op het elektriciteitsnet.

Het goede nieuws is dat steeds meer bouwers, beleggers en woningcorporaties zich daar bewust van zijn. Dat is een geweldige eerste stap. Dat merken we ook bij BeNext, maar we zijn er nog niet. Er is nog een wereld te winnen. Wij zijn er klaar voor.

Link naar bericht van Enexis

Met de energieproeftuin test Delta Wonen verschillende combinaties van energie bespaarders, energie opwekkers, energie opslag en energie bewustwording bij bestaande sociale huurwoningen. De monitoring wordt verzorgd door BeNext, een waardevolle toevoeging.

Meten is weten, zo wordt ons aangeleerd. Dit geldt voor heel veel zaken rondom ons leven. “Heb ik een voldoende voor de toets?”. “Is de rollade gaar van binnen?”. “Hoeveel kilometers kan ik nog rijden tot het volgende laadpunt?”. “Heb ik goed geslapen volgens m’n Fitbit?”.

Vanaf de start van BeNext is meten en monitoren onderdeel van het totaal Smart Home concept. Het bedienen van het Smart Home systeem geeft de gebruiker controle, maar de informatie uit de woning geeft de gebruiker vertrouwen.

Met ons vorig bericht hebben we de opening van de energieproeftuin in Berkum aangekondigd. Delta Wonen heeft hiermee een fantastisch ondernemend voorbeeld neergezet. Tijdens de rondleiding in de woningen was de behoefte aan praktische informatie zeer merkbaar. “Wat is het effect nu echt met zo’n Tesla accu?”. “PVT moet 15% meer rendement bieden, wat zien jullie?”. “Mooi die PV dakpannen, wekken ze ook voldoende op?”. 

De eerste resultaten bieden nu al verrassende inzichten en Delta Wonen gaat via de Website van de Energie Proeftuin haar ervaringen delen.
Sta daar even bij stil, kennis delen zodat we daar allemaal beter van worden; zonder enig eigenbelang.
BeNext vindt deze instelling al een groot compliment waard en werkt de komende jaren met veel plezier samen om te meten, te weten en te delen.

Delta Wonen heeft een samenvatting van de officiële opening vastgelegd in onderstaande video.