Hoe werkt de EPV?

Rond de zomer is de EPV2.0 een feit, wat betekent dit voor (prestatie) monitoring?

Hoe werkt de EPV?
De EPV regeling wordt herzien met als doelstelling:
  • Aansluiten op de NTA8800 en de Standaard voor woningisolatie
  • Betere ondersteuning administratie corporaties
  • Meerdere niveau’s (Standaard en “NOM”)
  • Vereenvoudiging monitoring

Waarom? Om hoogwaardige verduurzaming aantrekkelijker te blijven maken voor verhuurders- en huurders. Door goed te luisteren naar de ervaringen van de huidige EPV regeling zal de herziening hoofdzakelijk voordelen op gaan leveren.

Vereenvoudiging monitoring

Onder vereenvoudiging van monitoring wordt vooralsnog verstaan om middels een minimale set aan sensoren de verbruiken van de gebouwgebonden installaties te registreren. Een warmtemeter is niet meer nodig, er geldt geen MID verplichting en voor hulpenergie mag een (hoge) stelpost opgenomen worden.

Deze vereenvoudiging past uitstekend binnen het bestaande LITE monitoringspakket van BeNext, waarbij het in veel aantal gevallen zelfs uit kan om überhaubt geen kWh meters toe te passen.
Hiermee voldoet BeNext aan de beoogde EPV2.0.

Borging

BeNext heeft input geleverd aan BZK, de Internet Consultatie is van repliek voorzien en we volgen nauwgezet de afwegingen die gemaakt worden inzake prestatie monitoring.

We vragen ons af of de beoogde vereenvoudiging van monitoring bij een conflict tussen verhuurder en huurder, of tussen verhuurder en garantiepartij, voldoende basis biedt voor ondersteunende informatie. Immers, het registreren van verbruik geeft onvoldoende informatie over de prestatie. Wij zijn dan ook stellig van mening dat een financieel instrument als EPV vraagt om een goed onderbouwde (wettelijke) borging. Zoals dit ook geldt voor de elektriciteits- en warmtewet.

BeNext is klaar voor

We vertrouwen erop dat de juiste afwegingen worden gemaakt waarmee de EPV2.0 een goed instrument is om de doelstellingen te behalen en op te schalen.

Wat de definitieve versie ook zal worden, wij zullen er maximaal voor zorgen dat er voldoende kwalitatieve informatie beschikbaar is om verhuurder en te huurder beschermen, waarbij we steeds meer oplossingen bieden in het voorkomen van verrassingen. Het optimaliseren van behoefte (comfort) en beschikbaarheid (PV, opslag en elektriciteitsnet), en het bieden van oplossingen voor flex tarieven en afbouw salderingsregeling zal de huurder nog meer helpen in betaalbaar wonen.

Wilt u meer weten over het LITE monitoringspakket of over onze optimalisatie oplossingen, neem dan contact met ons op.

Yes, het is zover. Een nieuwe release van de BeNext Inzicht App. De app is beschikbaar voor Android en voor iOS. We leggen graag uit wat er nieuw is.

Vervanging voor BeNext Smart Home App.

Voor BeNext Smart Home hebben we de BeNext Smart Home App ontwikkeld. We zijn een aantal jaren ook druk met het monitoren van energieprestaties van woningen voor woningcorporaties en (particuliere) vastgoedbeleggers. Daarvoor hebben we de BeNext Inzicht App ontwikkeld.

De BeNext Inzicht App is nieuw opgebouwd waardoor we tegelijkertijd voor Android en iOS functionaliteiten en verbeteringen kunnen releasen. Gaandeweg hebben we aan deze Inzicht App Smart Home functionaliteiten toegevoegd. De Inzicht App is inmiddels een uitstekende vervanger voor de oudere BeNext Smart Home App. De BeNext Smart Home gebruikers die nog niet zijn overgestapt naar de naar de Inzicht App kunnen dat zonder problemen doen. Bij vragen staat ons support uiteraard klaar.

Wat is er nieuw aan de BeNext Inzicht App.

De grootste verandering is de manier waarop we het energieverbruik laten zien.

 

Zo hebben we hebben het Live inzicht overzichtelijker gemaakt. U kunt zien hoeveel er wordt opgewekt, hoeveel wordt gebruikt van of terug geleverd aan het stroomnet.

U ziet dus meteen hoeveel energie in de woning wordt verbruikt.

Binnenkort voegen we hier accu’s en dergelijken aan toe.

In het Energie overzicht is in één oog opslag te zien hoeveel energie van de zonnepanelen zelf wordt gebruikt en hoeveel wordt terug geleverd aan het stroomnet.

Grijs – Netverbruik: De hoeveelheid energie die u heeft verbruikt die van het stroomnet afkomstig is.
Paars – Zonnepanelen verbruik: De hoeveelheid energie die u heeft verbruikt die van uw zonnepanelen afkomstig is.
Blauw – Terug geleverd: De hoeveelheid energie die u heeft opgewekt en heeft terug geleverd aan het stroomnet.

 

Als u een balk van de grafiek selecteert ziet u wat de verdeling energie was in de geselecteerde periode.

In bovenstaand voorbeeld heeft u van 10:00 tot 11:00 2,05 kWh verbruikt, 1,81 kWh afkomstig van uw zonnepanelen en 0,23 kWh van het stroomnet. In deze periode heeft u 0,86 kWh terug geleverd.

 

 

Als u op de (i) klikt krijgt u een overzicht te zien van de energieverdeling over de gehele periode.

Vragen?

De nieuwe BeNext inzicht App wordt automatisch geüpdatet of is te vinden via:

nl_generic_rgb_wo_45.png

Download_on_the_App_Store_Badge_NL_135x40.png  

Voor vragen, kijk hier voor uitleg of stel uw vraag aan onze support, we staan graag voor u klaar.

Teken moment bnx-vds

Samenwerking Van der Sluis en BeNext

Teken moment bnx-vds

Van der Sluis Technische Bedrijven en BeNext slaan de handen ineen en verstevigen de onderlinge samenwerking. In een tijd waarin het onderwerp energie volop in de belangstelling staat streven beide bedrijven naar het realiseren van een duurzaam, veilig en optimaal woonklimaat.

De bewoner staat hierbij centraal. Van der Sluis en BeNext zijn continu op zoek naar nieuwe methodieken en technologieën om producten en diensten aan te laten sluiten op de behoeften in de markt. Zo maken innovatieve systemen de energieprestaties inzichtelijk en worden klimaatinstallaties geoptimaliseerd op basis van data. De meterkast gaat digitaal en onderhoud aan installaties wordt voorspelbaar.

Met het bundelen van de gezamenlijke expertise en ervaring vergroten beide bedrijven de slagkracht bij het verduurzamen van woningen en het faciliteren van decentrale energievoorzieningen en gasloos wonen.

René van der Sluis over de samenwerking: “Edwin en de mensen van BeNext maken mooie dingen die naadloos aansluiten bij onze producten en diensten. We delen dezelfde gedrevenheid en passie voor ons mooie installatievak! Kortom, alleen ben je misschien sneller maar samen kom je verder.”

Edwin van Kessel vult aan: “Ik heb René in 2013 voor het eerst ontmoet voor het monitoren van de eerste notaloze woningen in Nederland. Toen voelde het contact al erg goed. Onze krachten bundelen is voor mij een langverwachte en logische stap.”

Tussen kerst en nieuwjaarsdag gesloten (week 52)

In de week tussen kerst en nieuwjaarsdag is BeNext gesloten. We gunnen ons een weekje om collectief op te laden en stil te staan bij het afsluiten van een fantastisch jaar. Uiteraard houden we ons serverpark in de gaten.

Alvast prettige feestdagen gewenst!

We leven sinds een paar weken in een wereld waarvoor het advies geldt zoveel als mogelijk binnen te blijven en vanuit huis te werken. Dit vraagt veel van ons allemaal. Daarmee doen we een beroep op de beschikbare technologieën om vanuit huis te kunnen werken.

BeNext heeft natuurlijk ook het advies opgevolgd om vanuit huis te gaan werken. We werkten al met Microsoft Teams, maar niet eerder zo intensief als nu en dat programma bevalt ons goed.
De techniek biedt voor ons voldoende mogelijkheden om veel van ons werk vanuit huis voort te zetten.

Maar kun je vanuit huis ondersteuning bieden aan een Smart Home systeem?

We werken intensief samen met installateurs, omdat we het belangrijk vinden dat een professional betrokken is bij een installatie van een Smart Home systeem om de gebruiker maximaal te kunnen adviseren.

Momenteel is een klant bezoek niet mogelijk. Zou het daarom niet praktisch zijn om een Smart Home systeem op afstand te beheren, producten op te sturen en deze op afstand met de gebruiker te installeren? Daarin biedt het BeNext Smart Home een praktische oplossing.
Installateurs kunnen eenvoudig via een speciale Service omgeving van BeNext passende ondersteuning bieden aan haar klanten. Met toestemming van de gebruiker kunnen instellingen worden gedaan aan het Smart Home systeem en kunnen zelfs producten worden toegevoegd. Producten die wellicht in deze tijd praktische ondersteuning bieden in de tijd dat we veel thuis zijn.

Installateurs laten ons weten dat deze Service omgeving van BeNext in deze tijd de mogelijkheid biedt om een deel van het werk door te laten gaan. En dat wordt ook door de gebruiker erg gewaardeerd.

De BeNext App te installeren en het Smart Home te bedienen is het enige wat een gebruiker hoeft te doen. En met het toevoegen van Widgets op de Smart Phone of Tablet is dit heel eenvoudig.

Wilt u meer weten, stuur dan een email naar info@benext.eu.

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken zijn door de overheid op zondag 15 maart nieuwe maatregelen benoemd. Bij BeNext hebben wij onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en verdere maatregelen getroffen met als doel de gezondheid van onze klanten, medewerkers en leveranciers zo goed als mogelijk te beschermen.

In het kader van deze aanpassingen, heeft BeNext de volgende maatregelen getroffen:

  • Het Team BeNext werkt zoveel als mogelijk vanuit huis
  • Wij zetten onze dag starts digitaal voort
  • Onze telefonische bereikbaarheid blijft ongewijzigd
  • Het uitleveren van producten voor lopende projecten blijft van kracht en we zetten ons flexibel in om aanpassingen rondom leveringen te accepteren
  • Externe besprekingen worden in overleg middels teleconference voortgezet danwel in overleg verplaatst

De infrastructuur voor het beheer en onderhoud van de BeNext Cloud en BeNext diensten bewijst zich uitstekend te gedragen in de thuiswerk omgeving.

Behoudens fysieke bezoeken zien wij dat wij onze dienstverlening onverminderd kunnen inzetten.

Wij wensen u veel sterkte en succes in de komende periode en hopen elkaar weer gezond te kunnen ontmoeten.

Bij een energiezuinige woning gaat het verwarmen en ventileren van de woning net even wat anders en dat biedt nieuwe mogelijkheden.

In de Zonnehof, vlakbij de dorpskern van Duivendrecht, zijn in totaal 129 huurwoningen gerealiseerd. Naast de 14 grondgebonden woningen en 47 appartementen zijn 68 levensloopbestendige appartementen gebouwd voor Syntrus Achmea.
Deze woningen zijn voorzien van een BeNext Smart Home met een basis configuratie, waaronder de mogelijkheid voor automatische opvolging bij een rookmelding.

De woningen zijn voorzien van een WtW ventilatie systeem van Zehnder, waarbij de vervuilde lucht in de woning een wordt afgevoerd en schone lucht wordt aangevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van warmteterugwinning. Dit maakt deze vorm van ventilatie extra energiezuinig.

Door onze innovatie communiceert het Smart Home systeem met de WtW. Hiermee wordt de bewoner geïnformeerd wanneer bijvoorbeeld de filters nagekeken kunnen worden.

Ook de verwarming is aangesloten. Een te lage CV druk? De Smart Home App informeert de bewoner om het systeem even bijvullen.

BeNext heeft voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Van der Sluis Technische Bedrijven de dienst doorontwikkeld wat heeft geresulteerd in vraaggestuurd onderhoud.
Het onderhoudsbedrijf hoeft dan alleen nog langs te komen bij storingen. De jaarlijkse standaard controle behoort tot het verleden.

De 14 grondgebonden woningen, welke in oorspronkelijke plannen waren voorzien van een gasaansluiting, zijn alsnog geheel gasloos gebouwd.
Voor de verwarming en warmwater zijn warmtepompen geïnstalleerd.
Deze warmtepompen zijn tevens aangesloten op het BeNext Smart Home systeem.

BeNext maakt vraaggestuurd onderhoud mogelijk, onafhankelijk van merk en leverancier van bijvoorbeeld de warmtepomp, ventilatie en zonnepanelen.

Met BeNext wordt een Smart Home een Smart Building.

Voor meer informatie, neem contact op via sales@benext.eu.

Woningbouw

We gaan de bestaande woonvoorraad de komende jaren verduurzamen, de nieuwbouw maakt stappen naar energieneutraal of zelfs energieleverend. Binnen deze transformatie dient de uiteindelijke gebruiker, de bewoner, centraal te staan. Hij of zij is tenslotte degene die uiteindelijk de bepalende factor is in het werkelijke energieverbruik. Voor deze bewoner is monitoring nu nog een kostbaar element. Door de dienstverlening hierin te verbeteren is (verdere) kostenbesparing voor de bewoner te realiseren.

In 2017 heeft TNO een onderzoek geïnitieerd voor de vooraanstaande aannemersbedrijven BAM en Van Wijnen met als projectnaam ‘Optimaal’. Toekomstgericht ondernemen is leidend bij zowel BAM als Van Wijnen. Beide partijen hebben dan ook reeds diverse NOM (Nul Op De Meter) woningen gebouwd. De validatie van de gemaakte prestatieafspraken wordt dan ook steeds crucialer. Dit consortium wil elkaar versterken om de beoogde vervolgstappen daadwerkelijk aan te kunnen vliegen. 

Alle betrokken partijen willen middels dit project het verzamelen van kwalitatief bruikbare data verbeteren. Het onderzoek omvat dan ook meerdere uitgangspunten die uiteindelijk een bundel van urgente informatie moeten vormen om in de toekomst specifieker te kunnen optimaliseren op het gebied van energiegebruik. Zo moet bijvoorbeeld het smart analyseren van algoritmes in een woning de verschillen tussen de voorspelde, en werkelijke energie- en binnenklimaatprestaties verklaren. Ook worden gebouwmodellen ontwikkeld om de werkelijke energie- en binnenklimaatprestaties zo goed als mogelijk te benaderen.

BeNext is binnen dit project nauw betrokken geweest om de bestaande NOM demonstratiewoning een upgrade te geven naar een “NOM 2.0” woning. De benodigde informatie komt dan ook voort uit verschillende, door BeNext geïnstalleerde, nieuwe toepassingen. In de voor het onderzoek geselecteerde woningen zijn extra sensoren aanwezig op ramen en deuren, wordt het binnenklimaat gestuurd slim aangestuurd, de opwekking van energie vanuit de zonnepanelen wordt gemonitord en ook het verbruik van warm tapwater wordt geregistreerd. Daarnaast wordt de effectiviteit van de warmteterugwinning geanalyseerd waarbij warmte uit afvoerlucht wordt benut. Door het in de woning geplaatste display is het energieverbruik tevens inzichtelijk voor de bewoner en is de bediening van de verwarming en ventilatie vereenvoudigd. Zo wordt helder welk aandeel de bewoner zelf heeft in dit verbruik. BeNext en TNO hebben vervolgens onderzoek gedaan naar de prestaties van deze woning.

Omdat BeNext hoofdzakelijk werkt met draadloze toepassingen zijn de aanpassingen aan deze bestaande woningen relatief eenvoudig geïnstalleerd in de woningen. De bewoners hebben aan de hand van dit onderzoek tevens toegang gekregen tot allerlei beschikbare Smart Home toepassingen.

Momenteel wordt alle data nog geanalyseerd. Er zijn voor nu dan ook nog geen resultaten te delen. Tot nu toe heeft de monitoring al wél het inzicht gegeven om bijvoorbeeld een aantal bouwkundige aanpassingen door te voeren. 

Van deze woningen hebben alle betrokken partijen tot nu toe al veel geleerd, net als we veel leren van de woning in Apeldoorn van ‘De Goede Woning’: https://www.benext.eu/blog/2019/09/30/14467/

In een van de oudste wijken van Apeldoorn is onlangs een huis van 100 jaar oud met aandacht en passie klaargemaakt voor verduurzaming, dat waar de toekomst om vraagt. De woning heeft in de loop der jaren een aanzienlijke wisseling van zowel eigenaren als bewoners ondergaan. Inmiddels is de woning niet alleen gerenoveerd en teruggebracht in de originele staat, maar ook nog eens klaar voor de toekomst!

Dit huis is klaar voor de toekomst, het is namelijk gerenoveerd naar volledig energiezuinig en is voorzien van een ruime variatie in technische innovaties en experimenten. Het uitgangspunt rondom de renovatie van deze woning is geweest om nieuwe technieken op het gebied van verduurzaming toe te passen op bestaand vastgoed om vervolgens de efficiëntie van deze veranderingen te kunnen verduidelijken.

We leven in een maatschappij waarbij nieuwe technologische toepassingen elkaar snel opvolgen en zich bewust en onbewust nestelen in ieders dagelijks leven. De mate en snelheid waarin technische trends en ontwikkelingen zich vormen maakt dat men op dit gebied graag geadviseerd wil worden. BeNext helpt vastgoedeigenaren de juiste keuzes te maken in een Smart Home markt met steeds meer verschillende aanbieders.

Verwarming
In dit project heeft BeNext de uitdaging gekregen de woning te voorzien van monitoring in verschillende verwarmingssystemen en het daarop aansluitende binnenklimaat. Het resultaat is absoluut geslaagd!

De woning is voorzien van verschillende verwarmingsbronnen. Zo is de begane grond voorzien van PVT verwarming en de eerste verdieping van zowel infraroodverwarming, lage temperatuur radiatoren als een elektrische radiator. In de badkamer hangt er een infraroodspiegel aan de muur. BeNext heeft ervoor gezorgd dat de verschillende verwarmingssystemen zo efficiënt als mogelijk met elkaar samenwerken.

Energiebewust sturen
Dit klinkt allemaal goed, maar wat doet het nou precies en wat maakt het vernieuwend? Door hantering van deze verwarmingssystemen is de woning voorbereid op energiebewust sturen. Hiermee worden apparaten en systemen aan- en uitgezet afhankelijk van de op dat moment beschikbare zonne-energie.

Tegelijkertijd wordt ook het binnenklimaat van de woning gemeten. Aan de hand van verschillende factoren wordt de luchtkwaliteit aangestuurd om een zo optimaal mogelijk binnenklimaat te behouden. Dit alles draagt bij aan de waarborging van verduurzamingsprestaties en wordt het gemakkelijker de bewoner te informeren over de aanwezige luchtkwaliteit.

BeNext stuurt aan
BeNext stuurt in dit huis het gehele verwarmingssysteem aan, dus zowel voor de verschillende systemen op zowel de begane grond als de systemen in de daarop volgende verdiepingen.

De integratie van álle verwarmingselementen in één systeem is hierin uniek. BeNext heeft zo zicht op veel verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het verwarmingssysteem en het binnenklimaat. Staan er bijvoorbeeld ramen en deuren open, worden ook hier temperaturen gemeten om temperatuurzones inzichtelijk te maken. Staan deze ramen en deuren voor een langere periode open bij een aanhoudende warmtevraag, dan wordt de bewoner geïnformeerd of wordt dit vanzelf geautomatiseerd bijgestuurd.

 

BeNext maakt inzichtelijk
Dit alles wordt gemakkelijk inzichtelijk en visueel gemaakt door onder andere de veelzijdigheid die de ‘BeNext Inzicht’ app met zich meebrengt. Het leren van de tot nu toe beschikbare innovaties maakt verdere ontwikkelingen mogelijk. Omdat deze woning júist de focus legt op dit leerproces zijn er beduidend meer sensoren geplaatst dan gangbaar. Hierdoor wordt relevante informatie verzameld die noodzakelijk is om goed te meten en verder te kunnen onderzoeken. Hoe meer we nu weten, hoe meer we in de toekomst kunnen verbeteren.

Informatievoorziening

BeNext biedt een verscheidenheid aan mogelijkheden wanneer het gaat om informatievoorziening. De Smart Home eigenaar kan haar inzicht verkrijgen via een webportaal en de ‘BeNext Inzicht’ app die is te gebruiken op een smartphone of tablet. Daarnaast is in de woning zelf een display geplaatst waarop een constante informatievoorziening vanuit de app wordt weergegeven. Dit zorgt voor bewustwording over het energieverbruik door de bewoner. Tevens is het mogelijk de desbetreffende woningcorporatie of aannemer van gedetailleerde rapportages te (blijven) voorzien waar evengoed inzicht wordt verkregen over de prestaties van de woning.

Smart Home basis
De gehele woning is voorzien van BeNext Smart Home infrastructuur, wat de stap tot uitbreiding hiervan vergemakkelijkt. Wanneer de bewoner bijvoorbeeld meer gemak of veiligheid wenst in huis of de levensloopbestendigheid van de woning wil aanpakken, dan is de basis voor de benodigde Smart Home toepassingen hiervoor reeds aanwezig. Om de kwaliteit van de volledige Smart Home te waarborgen en als klant ontzorgd te worden in dit proces, raden wij aan een hiervoor een specialist in te schakelen. Huisgemak is hier een betrouwbaar voorbeeld van; een partij waarbij naast persoonlijk advies en installatie ook de service gerealiseerd wordt op zowel korte- als lange termijn.

Met dit project werken onze professionals verder aan de missie van BeNext; energiebewust en comfortabel (gezond) wonen.

Mensen met een technische achtergrond hoor je snel zeggen: meten is weten. Voornamelijk om een stukje techniek te controleren, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een fout. Meten is weten, typisch menselijk gedrag.

Meten en weten is niet alleen voor techneuten, wij als mens passen dit bewust en onbewust dagelijks toe. Hoe goed doen we het met ons bedrijf (jaarrekening)? Zit het goed met mijn werk/privé balans? Leer ik goed op school (rapport)? Presteren onze teams naar verwachting (KPI)?

Elke dag weer, meten is weten.

Ook in het DNA van BeNext, met onze missie: elke bewoner energiebewust en comfortabel laten wonen.In de 12 jaar dat BeNext haar Smart Home ontwikkelde en toepast is energiebewust en comfortabel steeds belangrijker geworden.

Ruim 6 jaar zetten wij ons in om prestaties van All Electric woningen te monitoren. Onze specialisten gaan hierin geen uitdaging uit de weg. We monitoren onafhankelijk de prestaties van elk mogelijk verwarmings- en ventilatieconcept. We doen dit voor een groot aantal woningcorporaties, vastgoedbeleggers en met name voor de bewoners.

De bewoner staat centraal; de bewoner bepaalt of de woning comfortabel is en de bewoner betaalt de energierekening.

Omdat we veel woningen monitoren weten wij dat de kloof tussen comfortabel volgens de leverancier van techniek en de comfortbeleving van de bewoner groot kan zijn. Nog los van de vraag of de woning wel binnen de verwachtte energieprestaties te houden is.

De bewoner staat centraal en dat wordt nog niet altijd even goed begrepen!

Bij renovatietrajecten is de verandering voor de bewoner het grootst en daarom is het begrijpelijk dat het draagvlak om mee te gaan in die verandering geen vanzelfsprekendheid is.

Daarom de missie van BeNext: elke bewoner energiebewust en comfortabel laten wonen.

We kunnen van de bewoner niet vragen om energietransitie-, inregel- en prestatiemonitoringexpert te worden als zijn woning, op welke manier dan ook, gerenoveerd is. We hebben nieuwe kennis nodig, opnieuw leren om keuzes te maken om de juiste balans te vinden voor een energiezuinige en comfortabele woning.

Lars Boelen snapt als geen ander dat de bewoner heel veel vragen heeft en maar weinig antwoorden krijgt.
Met bewoners spreken, verdiepen in de materie, heel veel leren, meten en uiteindelijk weten.
En praktisch samenvatten in het Paris Proof Plan.

We zijn trots dat we meester Lars mogen huisvesten op 24 september.

Er is nog zoveel te leren en kennis te delen, we hopen dat dit allemaal in één dag past.

Welkom Lars, welkom Paris Proof Plan

Klik op onderstaande voucher om in te schrijven