Leren leven zonder gas

Een auto zonder benzine is inmiddels geen bijzondere gewaarwording meer op de Nederlandse wegen. Een huis zonder gasaansluiting? Dat blijft nog steeds voor een beetje wennen voor veel mensen. En toch zullen we er niet meer naar terugkeren.  

Maar waarom komt dat? Eens leek onze gasbel in Groningen oneindig en was koken op gas een vanzelfsprekendheid. Inmiddels weten we beter. De Groningse voorraden raken op, net zoals fossiele brandstoffen in het algemeen. Ook de impact van het gas op het milieu kan niet langer naar worden omgekeken.  

Tegelijkertijd neemt de energiebehoefte in Nederland toe per individu en door bevolkingsgroei wereldwijd. De bouwwereld staat eenzelfde omslag te wachten als het elektrisch rijden jaren geleden. Niemand had 15 jaar geleden het succes van elektrisch vervoer kunnen voorspellen. En zo zullen ook de early adopters die de afgelopen jaren zijn omgeslagen naar elektrisch wonen binnen 10 jaar de vruchten plukken van deze keuze.  

Overgaan naar elektrisch wonen

Het huidige concept van BeNext is eindig. Althans, dat is waar onze organisatie op hoopt. Het monitoren van duurzame oplossingen in huis stopt zodra het niet meer nodig is.  

Maar zo ver zijn we nog niet. Zowel bouw als bewoner moet vertrouwen leren winnen in de nieuwe technologie die voorhanden is. Gedragsverandering is misschien wel een van de lastigste onderdelen van de energietransitie waarin we nu staan. Door middel van energie monitoring en het verzamelen van data kunnen we bewoners stimuleren om de verandering in technologie beter te begrijpen, te accepteren, en zelfs te enthousiasmeren naar een duurzame woonomgeving.