Meterkast MOOI Wezep

In Wezep zijn een aantal woningen van Delta Wonen geselecteerd om uitgebreid te worden geanalyseerd door BeNext, TNO en TU Delft. BeNext is betrokken als monitorings partij en is begonnen met verzameling van data al vóór de geplande renovatie. De belangrijke nulmeting. Onze monitoring blijft actief tijdens én na renovatie. Zo kunnen de onderzoekende partijen een unieke analyse maken van de effecten van renovatie, inclusief nieuw verwarmingsconcept. Het gedrag van de bewoners voor de renovatie is bekend, deze resultaten helpen het resultaat van de renovatie goed te beoordelen. 

Onderzoek benodigd

De afgelopen jaren is vanuit de TU Delft een flinke slag gemaakt om onderzoek in de richting van woningrenovatie om data consistenter en op lange termijn beter te behouden. Dit onderzoek zal mede inzicht geven in de isolatiewaarde van de woningen vóór en ná renovatie. Het onderzoek in Wezep zal dienen als validatie om te beoordelen of het renoveren van woningen de vooraf gestelde doelen weet te behalen. En ook om de modellen verder te optimaliseren. 

TNO richt zich op het gedrag van de bewoners. In de energie transitie wordt nog wel eens voorbijgegaan aan de bewoner bij het verduurzamingen van een woning.  Wat het onderzoek in Wezep zo efficiënt en interessant maakt is de dubbele benadering. Niet alleen wordt er breed en veelvuldig gemeten in hoeverre een renovatie succesvol is gebleken, maar ook wat deze energietransitie betekent voor de eindgebruiker. Daarnaast start TNO deze maand met een uitgebreid kwalitatief onderzoek. Het onderzoek is ook bedoeld om te laten zien wat de energietransitie betekent. 

De Mooi regeling

Dit project loopt tot 2024 en is onderdeel van de MOOI regeling. Hoofddoel van deze programmalijn is het komen tot acceptabele, betaalbare en opschaalbare renovatieoplossingen voor woningen en utiliteitsbouw. Voor bestaande woningen wordt daarbij gedacht aan een aanzienlijke kostenreductie (20-40%) en het terugdringen van de overlast voor de bewoner. Vanuit BeNext zijn we trots en enthousiast dat we aan deze onderzoeken meewerken en de gang van zaken kunnen versoepelen. En blijven we benieuwd naar ontwikkelingen in en rondom het project. 

 

Eigen Energie Eerst 2022

Eigen energie voorrop 

Het nieuwe jaar is al een paar weken op weg en nog steeds kijken we tevreden terug naar 2021 met een gezellige afsluiter. Het was niet voorspellen dat de Efteling één dag later de deuren moest sluiten, nog meer hebben we met het grootste deel van ons team een fantastisch gezellige dag gehad, ons als kind uitgeleefd in het park en regelmatig in één grote ontlading spanningen eruit gegild in de attracties. De week daarna hebben we gebruikt om eventjes rust te nemen en op te laden voor het nieuwe jaar. 

Want waar energiebalans de komende jaren een prominente positie krijgt binnen de Energietransitie, geldt dat ook steeds meer voor ons als mens.  

BeNext is regelmatig betrokken bij nieuwe initiatieven rondom energieoptimalisaties, energieopslag en warmteopslag. Niet alleen omdat ons platform zich hier uitstekend voor leent, ook omdat we ons verplichten om bij praktisch elk project een leeronderdeel te formuleren. 

Een mooi voorbeeld is ons recente project met TeamCasa. Afgelopen jaar is het project operationeel gegaan waar warmteopslag en een DC-grid met accu opslag centraal staat. En uiteraard nog veel meer innovatieve ontwikkelingen. Een leerzame ervaring om onderlinge verschillen te zien tussen dezelfde type woningen met meerdere types hybride warmtepompen.  

Ons leertraject met TNO om de werking van de Warmtepomp dusdanig te optimaliseren op bewonersprofiel in combinatie met het voorspellen van beschikbare duurzame energie is nodig geweest om onze innovatie doelstellingen voor dit jaar verder inhoud te geven. 

Komend jaar 

Komend jaar werkt ons team verder aan projecten met onder anderen een zout batterij, hergebruik van warmte uit afvalwater voor een appartementencomplex, wijk accu, thuis accu’s en PVT-systemen. 

We krijgen er energie van om naast onze monitoring werkzaamheden bezig te blijven met innoveren en innovaties, alles in dienst van de energie transitie. 

We kijken in ieder geval met veel energie 2022 tegemoet! 

BeNext 2022

Bijna het volle BeNext team in de Efteling afgelopen December

4RinEU

De keuze om een gebouw te renoveren wordt nog altijd beïnvloed door onzekerheden in de levenscyclus van een woning. 4RinEU biedt technologische oplossingen en strategieën om diepe renovatie van het bestaande gebouwenbestand aan te moedigen. Ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het bieden van betrouwbare bedrijfsmodellen wordt aangemoedigd.

De afgelopen tijd heeft Woonzorg Nederland het complex Mariënheuvel gerenoveerd in samenwerking met 4RinEU en Interreg. Na de renovatie is BeNext aangesloten om het binnenklimaat te monitoren en de energieprestaties van de verwarming, ventilatie en het warmtapwater inzichtelijk te krijgen. Bij deze renovatie is ervoor gekozen een Climarad te gebruiken voor de ventilatie. Aan ons de taak om de software ontwikkeling door te voeren en de Climarad toe te voegen aan de bibliotheek van het BeNext systeem.  

Het werk van BeNext bij de renovatie van Mariënheuvel is een mooie case waar verschillende expertises van BeNext samen kwamen. Het on-demand ontwikkelen van software voor een nieuw product, de keuze uit verschillende sensoren uit de BeNext bibliotheek, de koppeling laten maken naar een internationalde database zonder dat het ten koste gaat van de anonimiteit van data. Ook geeft BeNext support en advies voor onderzoekers, proactieve woningcorporaties en installateurs op de werkvloer. 

De komende maanden zal BeNext het onderzoek blijven volgen en adviseren waar we kunnen. Het team kijkt er naar uit om komend jaar nóg meer bijzondere connecties te maken met onze kennis en producten. 

Help ik woon elektrisch!

Leren leven zonder gas

Een auto zonder benzine is inmiddels geen bijzondere gewaarwording meer op de Nederlandse wegen. Een huis zonder gasaansluiting? Dat blijft nog steeds voor een beetje wennen voor veel mensen. En toch zullen we er niet meer naar terugkeren.  

Maar waarom komt dat? Eens leek onze gasbel in Groningen oneindig en was koken op gas een vanzelfsprekendheid. Inmiddels weten we beter. De Groningse voorraden raken op, net zoals fossiele brandstoffen in het algemeen. Ook de impact van het gas op het milieu kan niet langer naar worden omgekeken.  

Tegelijkertijd neemt de energiebehoefte in Nederland toe per individu en door bevolkingsgroei wereldwijd. De bouwwereld staat eenzelfde omslag te wachten als het elektrisch rijden jaren geleden. Niemand had 15 jaar geleden het succes van elektrisch vervoer kunnen voorspellen. En zo zullen ook de early adopters die de afgelopen jaren zijn omgeslagen naar elektrisch wonen binnen 10 jaar de vruchten plukken van deze keuze.  

Overgaan naar elektrisch wonen

Het huidige concept van BeNext is eindig. Althans, dat is waar onze organisatie op hoopt. Het monitoren van duurzame oplossingen in huis stopt zodra het niet meer nodig is.  

Maar zo ver zijn we nog niet. Zowel bouw als bewoner moet vertrouwen leren winnen in de nieuwe technologie die voorhanden is. Gedragsverandering is misschien wel een van de lastigste onderdelen van de energietransitie waarin we nu staan. Door middel van energie monitoring en het verzamelen van data kunnen we bewoners stimuleren om de verandering in technologie beter te begrijpen, te accepteren, en zelfs te enthousiasmeren naar een duurzame woonomgeving.  

Prefab Meterkast

Vandaag sluit de vakbeurs energie én de prefab beurs in de Brabanthallen.                                                                                                                                      Tegelijkertijd met deze beurs heeft BeNext zijn eigen prefab succes deze week behaald.

In de afgelopen maand heeft BeNext prefab gebouw gebonden monitoring meterkasten gefabriceerd.
Onze opschaling leent zich om met prefab (vooraf gefabriceerd) extra stappen weg te nemen in het installatie proces. Geen enkel systeem verlaat BeNext nog zonder acceptatie certificaat. Het prefab gerichte model werkt kostenverlagend voor zowel de installatie, als onze service kosten. Minder gedoe én meer zekerheid. Via FAT (Factory Exeptance Test) werkt BeNext richting een first-time-right monitoring installatie.

Naast de verlaagde kosten heeft deze onderverdeelkast ook het voordeel om met minder elektra bekabeling in een woning de installaties uit te voeren. Het succes van onze prefab onderverdeelkast laat zien dat prefab vele elementen kent. Het sluit dan ook perfect aan bij de huidige VakbeursEnergie en PREFAB beurs die momenteel worden gehouden in de brabanthallen.

Geïnteresseerd geraakt in onze prefab monitoring meterkast oplossing? Neem gerust contact op met het team. BeNext zoekt altijd naar innovatie op het gebied van monitoring of andere elementen rondom de energie transitie.

Prefab-meterkast

Prefab Meterkast

De nieuwe prefab meterkast van BeNext

nul-op-de-meter

Nul-op-de-meter is niet meer de Ferrari onder de woningen.  

Bij BeNext zijn we erg trots op hoe bewoners het comfortabele woningen onder ons monitoringsysteem ervaren. De energietransitie naar nul-op-de-meter is er een van ontwikkeling die de afgelopen decennia veel energie en goede moed heeft gevraagd van velen.  

Niet zo lang geleden gaf BeNext het advies aan een klant om volledig gasloos te gaan, ofwel elektrisch verwarmen. Met elektrisch verwarmen is hoge temperatuur duur, dus zal de kachel minder snel aan gaan. De woning moet daarop ingericht zijn, je wilt dus dat kleine beetje warmte in de woning houden, het duurt ook langer voordat de woning op temperatuur als er met lagere temperatuur wordt verwarmd. 

De afgelopen tijd zien we dat NOM woningen steeds meer de norm worden in plaats van een ideaal. Maar toch horen we nog te vaak dat het een toekomstbeeld is. Afgelopen maand keken we dan ook verbaasd op toen de Raad van Toezicht van een woningcorporatie trots een nieuw NOM project aankondigde als:  

‘Nul-op-de-meter is de Ferrari onder de woningen’ 

Een woning zonder gasverbruik, een goede isolatie en daarbij de benodigde ventilatie met voldoende PV om een energieleverende woning te zijn vindt BeNext al lang geen nieuwigheid meer. Sterker nog. We verwachten dat een woning van dit type eerder regel dan uitzondering gaat worden.  

Een essentiële stap

Sinds 1 Januari 2021 is de BENG regelgeving, oftewel de Bijna Energie Neutrale Gebouwen regelgeving, verplicht voor de aanvraag voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Een direct gevolg van de Sustainable Development Goals na het akkoord van Parijs.  

Nul-op-de-meter is weliswaar een stapje verder dan een woning die voldoet aan de BENG regelgeving. Maar het is wel de weg waar de Nederlandse woningbouw heeft ingeslagen en waar naartoe gewerkt zal worden. Nul-op-de-meter zien we als een essentiële stap voor reductie van de CO2 uitstoot die zorgt voor de stijging van de warmtespiegel.  

Is monitoren nog een optie? Ik denk het niet. Wil ik nog in een auto zitten zonder dashboard en op de gok rijden, hoe hard rijd ik dan en hoeveel km kan ik nog rijden? Nul-op-de-meter zien we dus niet als het paradepaardje onder de woningen, maar meer de onvermijdelijke verandering naar elektrisch rijden. Noem het een Tesla, maar dan betaalbaar voor iedereen.  

Nul-op-de-meter

Hoe werkt de EPV?

Een inzage in wat de energieprestatievergoeding doet, en welke rol BeNext speelt in het monitoren van Nul-op-de-meter woningen.  

De energieprestatievergoeding, een vergoeding voor woningcorporaties op de extra CO2 besparende maatregelen voor de nul-op-de-meterwoning. Een fijne ontwikkeling in de vastgoedsector. Daar de huurder per saldo niet meer kwijt is omdat deze EPV financieel gecompenseerd wordt door de (veel) lagere energierekening. Tegelijkertijd wordt comfortabel en CO2 besparend wonen toegankelijk.  

Het mogen innen van een EPV maakt van het bouwen van energiezuinige of nul op de meter woning een financieel verstandige keuze. Het is een manier om de investering die is gedaan in een energiezuinige woning terug te verdienen. Met alleen goede bedoelingen worden dit soort woningen niet gebouwd. Het moet ook financieel aantrekkelijk zijn, en tegelijkertijd zorgen dergelijk afspraken als een minimale prestatie ervoor dat het ook niet geheel vrijblijvend is, wat een huurder weer zou benadelen. 

Dit creëert echter ook een extra takenpakket. De data voor een EP-vergoeding is precies en moet constant worden bijgehouden. Elke huurder heeft recht op een overzicht van de energie die de woning het afgelopen jaar heeft opgewekt en verbruikt. Een overzicht wat vóór 1 juli geleverd dient te worden.  

Er wordt dus een bedrag voorgeschreven tussen huurder en verhuurder voor het wonen in een energiezuinige woning. Het innen van dit bedrag is echter niet vrijblijvend. Wanneer een zonnepaneel niet voldoende presteert, heeft – volgens de EPV-regelgeving – de verhuurder een verantwoordelijkheid. Het registreren van de prestaties van gebouw gebonden apparaten is een must, anders kan compensatie flink in de papieren lopen. Daar betaal je immers voor als huurder en ben je van afhankelijk als verhuurder. 

Hoe werkt de EPV?

BeNext en monitoring

“Om die reden is er afgesproken dat een huurder recht heeft om jaarlijks in een totaal overzicht te zien wat de verschillende apparaten in zijn of haar woning hebben gepresteerd.” Aldus Paul Speets, projectmanager bij BeNext. Zo’n rapport heet dan een EPV-rapport, en moet ieder jaar vóór de maand juni beschikbaar zijn, over het afgelopen kalender jaar. 

Dit is dan ook een belangrijke taak van BeNext. BeNext monitort de verschillende apparaten in de woning, en controleert zodoende of ze goed functioneren. Tussentijds kan een bewoner, of woningcorporatie 24/7 inloggen om te kijken hoe het ervoor staat. En eenmaal per jaar brengen we zodoende een jaarverslag uit, de EPV-rapportages. 

Die rapportages zijn echter niet alleen bedoelt om de prestaties van de apparaten te controleren. Als huurder heb je het recht op goed presterende apparatuur, maar er zit wel een grens aan hoeveel je kunt verbruiken voordat je tóch een energierekening kan verwachten. Het betalen van een EPV is namelijk geen vrijbrief om zoveel energie te verbruiken als je wilt. Ook dit is terug te zien op een EPV-rapport: ben je als huurder onder een vooraf berekend verbruik gebleven, of heb je toch meer verbruikt en moet je dus zowel EPV als (een kleine) energierekening betalen. BeNext helpt woningcorporatie en installateurs tijdig in te grijpen wanneer een nul-op-de-meter woning niet aan de eisen lijkt te voldoen. Daarnaast fungeren we ook graag als extra check voor de bewoner om de inzage in energie verbruik zo comfortabel mogelijk te laten zien aan huurder en verhuurder.  

Onze werkwijze rondom de EPV-regelgeving is op alle woningen toepasbaar. We monitoren ook bestaande woningen of nieuwe BENG woningen zonder dat hier een EPV-vergoeding op van toepassing is. Met het juiste inzicht kunnen we gezamenlijk CO2-uitstoot terugdringen en de TCO van gebouw gevonden apparaten verbeteren.  

Energieprestatievergoeding

BeNext viert feest, en dat in tijden van pandemie!  

2020 was een bijzonder lastig jaar. Ook bij BeNext hebben we moeten leren om van afstand met elkaar te werken. Het thuiswerken heeft niet alleen voor een fysieke afstand gezorgd, maar maakt het ook lastiger om informele gesprekken met je collega’s aan te gaan.  

Daarom is in het afgelopen jaar de dagstart bij BeNext een extra belangrijk onderdeel van de dag geworden. Elkaar kunnen zien, zij het via Teams, heeft ervoor gezorgd dat iedereen elkaar een fijne dag kan wensen. Zo behouden we intensief contact en onderhouden we als team onderling de hechte banden instant. 

We zijn trots te delen dat er ook veel moois is gebeurd in het afgelopen jaar. Want BeNext bewijst juist in deze tijd dat monitoren van afstand kán.  

Innovatie inspireert BeNext dagelijks, motiveert het team en dat bewijzen we met de mooie mijlpalen die gehaald zijn het afgelopen jaar. Februari dit jaar heeft BeNext haar bronzen jubileum behaald. Ons bedrijf bestaat 12,5 jaar! Een mijlpaal waarin BeNext heel wat innovaties en ontwikkelingen heeft doorgemaakt. We zijn ontzettend trots op de groei wat het bedrijf heeft doorgemaakt en blijven onze relaties met veel energie nog jaren ondersteunen op het pad naar duurzaam en energiebewust wonen.   

Deze mijlpaal hebben we met zijn allen bereikt, en wat zijn we trots op onze lang dienende collega’s. Het afgelopen jaar hebben een aantal medewerkers een respectievelijk 10 en 12,5 jarig jubileum mogen vieren bij BeNext. Bij BeNext voelen we ons gevlijd dat onze collega’s zich al zo lang inzetten voor een duurzamere en comfortabele woonervaring voor onze bewoners. Bedankt jongens, voor de tomeloze inzet, heerlijke humor en mooie mijlpalen die we samen hebben beleefd.  

Daarbij heeft BeNext per 1 februari 2021 Ewout Gastelaars benoemd tot Operationeel Directeur. Ewout maakt hierbij de overstap vanuit zijn functie als Operationeel Manager. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een goede stap voorwaarts zetten voor de lange termijn continuïteit van BeNext. 

Op al deze waardevolle momenten is het glas reeds online geheven en we kijken enorm uit naar het moment dat offline kunnen feesten om deze successen goed en feestelijk te proosten. 

Terugkijken en reflecteren doen we regelmatig. Maar we kijken net zo graag vooruit. BeNext heeft in 2021 alweer vier nieuwe gezichten in het team mogen presenteren. Elk met eigen visie en specialiteit. BeNext hoopt met deze nieuwe aanwinsten voor ons team onder anderen de projectleiding en de marketing te verbreden. Zodat we u dit jaar nóg beter van dienst kunnen zijn. 

We zijn inmiddels alweer 4 maanden in 2021. Blijf de komende weken op de hoogte via onze website, LinkedIn en Facebook pagina’s over nieuwe ontwikkelingen en projecten!

 

Energieprestatievergoeding