Hoe werkt de EPV?

Een inzage in wat de energieprestatievergoeding doet, en welke rol BeNext speelt in het monitoren van Nul-op-de-meter woningen.  

De energieprestatievergoeding, een vergoeding voor woningcorporaties op de extra CO2 besparende maatregelen voor de nul-op-de-meterwoning. Een fijne ontwikkeling in de vastgoedsector. Daar de huurder per saldo niet meer kwijt is omdat deze EPV financieel gecompenseerd wordt door de (veel) lagere energierekening. Tegelijkertijd wordt comfortabel en CO2 besparend wonen toegankelijk.  

Het mogen innen van een EPV maakt van het bouwen van energiezuinige of nul op de meter woning een financieel verstandige keuze. Het is een manier om de investering die is gedaan in een energiezuinige woning terug te verdienen. Met alleen goede bedoelingen worden dit soort woningen niet gebouwd. Het moet ook financieel aantrekkelijk zijn, en tegelijkertijd zorgen dergelijk afspraken als een minimale prestatie ervoor dat het ook niet geheel vrijblijvend is, wat een huurder weer zou benadelen. 

Dit creëert echter ook een extra takenpakket. De data voor een EP-vergoeding is precies en moet constant worden bijgehouden. Elke huurder heeft recht op een overzicht van de energie die de woning het afgelopen jaar heeft opgewekt en verbruikt. Een overzicht wat vóór 1 juli geleverd dient te worden.  

Er wordt dus een bedrag voorgeschreven tussen huurder en verhuurder voor het wonen in een energiezuinige woning. Het innen van dit bedrag is echter niet vrijblijvend. Wanneer een zonnepaneel niet voldoende presteert, heeft – volgens de EPV-regelgeving – de verhuurder een verantwoordelijkheid. Het registreren van de prestaties van gebouw gebonden apparaten is een must, anders kan compensatie flink in de papieren lopen. Daar betaal je immers voor als huurder en ben je van afhankelijk als verhuurder. 

Hoe werkt de EPV?

BeNext en monitoring

“Om die reden is er afgesproken dat een huurder recht heeft om jaarlijks in een totaal overzicht te zien wat de verschillende apparaten in zijn of haar woning hebben gepresteerd.” Aldus Paul Speets, projectmanager bij BeNext. Zo’n rapport heet dan een EPV-rapport, en moet ieder jaar vóór de maand juni beschikbaar zijn, over het afgelopen kalender jaar. 

Dit is dan ook een belangrijke taak van BeNext. BeNext monitort de verschillende apparaten in de woning, en controleert zodoende of ze goed functioneren. Tussentijds kan een bewoner, of woningcorporatie 24/7 inloggen om te kijken hoe het ervoor staat. En eenmaal per jaar brengen we zodoende een jaarverslag uit, de EPV-rapportages. 

Die rapportages zijn echter niet alleen bedoelt om de prestaties van de apparaten te controleren. Als huurder heb je het recht op goed presterende apparatuur, maar er zit wel een grens aan hoeveel je kunt verbruiken voordat je tóch een energierekening kan verwachten. Het betalen van een EPV is namelijk geen vrijbrief om zoveel energie te verbruiken als je wilt. Ook dit is terug te zien op een EPV-rapport: ben je als huurder onder een vooraf berekend verbruik gebleven, of heb je toch meer verbruikt en moet je dus zowel EPV als (een kleine) energierekening betalen. BeNext helpt woningcorporatie en installateurs tijdig in te grijpen wanneer een nul-op-de-meter woning niet aan de eisen lijkt te voldoen. Daarnaast fungeren we ook graag als extra check voor de bewoner om de inzage in energie verbruik zo comfortabel mogelijk te laten zien aan huurder en verhuurder.  

Onze werkwijze rondom de EPV-regelgeving is op alle woningen toepasbaar. We monitoren ook bestaande woningen of nieuwe BENG woningen zonder dat hier een EPV-vergoeding op van toepassing is. Met het juiste inzicht kunnen we gezamenlijk CO2-uitstoot terugdringen en de TCO van gebouw gevonden apparaten verbeteren.  

BeNext viert feest, en dat in tijden van pandemie!  

2020 was een bijzonder lastig jaar. Ook bij BeNext hebben we moeten leren om van afstand met elkaar te werken. Het thuiswerken heeft niet alleen voor een fysieke afstand gezorgd, maar maakt het ook lastiger om informele gesprekken met je collega’s aan te gaan.  

Daarom is in het afgelopen jaar de dagstart bij BeNext een extra belangrijk onderdeel van de dag geworden. Elkaar kunnen zien, zij het via Teams, heeft ervoor gezorgd dat iedereen elkaar een fijne dag kan wensen. Zo behouden we intensief contact en onderhouden we als team onderling de hechte banden instant. 

We zijn trots te delen dat er ook veel moois is gebeurd in het afgelopen jaar. Want BeNext bewijst juist in deze tijd dat monitoren van afstand kán.  

Innovatie inspireert BeNext dagelijks, motiveert het team en dat bewijzen we met de mooie mijlpalen die gehaald zijn het afgelopen jaar. Februari dit jaar heeft BeNext haar bronzen jubileum behaald. Ons bedrijf bestaat 12,5 jaar! Een mijlpaal waarin BeNext heel wat innovaties en ontwikkelingen heeft doorgemaakt. We zijn ontzettend trots op de groei wat het bedrijf heeft doorgemaakt en blijven onze relaties met veel energie nog jaren ondersteunen op het pad naar duurzaam en energiebewust wonen.   

Deze mijlpaal hebben we met zijn allen bereikt, en wat zijn we trots op onze lang dienende collega’s. Het afgelopen jaar hebben een aantal medewerkers een respectievelijk 10 en 12,5 jarig jubileum mogen vieren bij BeNext. Bij BeNext voelen we ons gevlijd dat onze collega’s zich al zo lang inzetten voor een duurzamere en comfortabele woonervaring voor onze bewoners. Bedankt jongens, voor de tomeloze inzet, heerlijke humor en mooie mijlpalen die we samen hebben beleefd.  

Daarbij heeft BeNext per 1 februari 2021 Ewout Gastelaars benoemd tot Operationeel Directeur. Ewout maakt hierbij de overstap vanuit zijn functie als Operationeel Manager. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een goede stap voorwaarts zetten voor de lange termijn continuïteit van BeNext. 

Op al deze waardevolle momenten is het glas reeds online geheven en we kijken enorm uit naar het moment dat offline kunnen feesten om deze successen goed en feestelijk te proosten. 

Terugkijken en reflecteren doen we regelmatig. Maar we kijken net zo graag vooruit. BeNext heeft in 2021 alweer vier nieuwe gezichten in het team mogen presenteren. Elk met eigen visie en specialiteit. BeNext hoopt met deze nieuwe aanwinsten voor ons team onder anderen de projectleiding en de marketing te verbreden. Zodat we u dit jaar nóg beter van dienst kunnen zijn. 

We zijn inmiddels alweer 4 maanden in 2021. Blijf de komende weken op de hoogte via onze website, LinkedIn en Facebook pagina’s over nieuwe ontwikkelingen en projecten!