Een inzage in wat de energieprestatievergoeding doet, en welke rol BeNext speelt in het monitoren van Nul-op-de-meter woningen.  

De energieprestatievergoeding, een vergoeding voor woningcorporaties op de extra CO2 besparende maatregelen voor de nul-op-de-meterwoning. Een fijne ontwikkeling in de vastgoedsector. Daar de huurder per saldo niet meer kwijt is omdat deze EPV financieel gecompenseerd wordt door de (veel) lagere energierekening. Tegelijkertijd wordt comfortabel en CO2 besparend wonen toegankelijk.  

Het mogen innen van een EPV maakt van het bouwen van energiezuinige of nul op de meter woning een financieel verstandige keuze. Het is een manier om de investering die is gedaan in een energiezuinige woning terug te verdienen. Met alleen goede bedoelingen worden dit soort woningen niet gebouwd. Het moet ook financieel aantrekkelijk zijn, en tegelijkertijd zorgen dergelijk afspraken als een minimale prestatie ervoor dat het ook niet geheel vrijblijvend is, wat een huurder weer zou benadelen. 

Dit creëert echter ook een extra takenpakket. De data voor een EP-vergoeding is precies en moet constant worden bijgehouden. Elke huurder heeft recht op een overzicht van de energie die de woning het afgelopen jaar heeft opgewekt en verbruikt. Een overzicht wat vóór 1 juli geleverd dient te worden.  

Er wordt dus een bedrag voorgeschreven tussen huurder en verhuurder voor het wonen in een energiezuinige woning. Het innen van dit bedrag is echter niet vrijblijvend. Wanneer een zonnepaneel niet voldoende presteert, heeft – volgens de EPV-regelgeving – de verhuurder een verantwoordelijkheid. Het registreren van de prestaties van gebouw gebonden apparaten is een must, anders kan compensatie flink in de papieren lopen. Daar betaal je immers voor als huurder en ben je van afhankelijk als verhuurder. 

Hoe werkt de EPV?

BeNext en monitoring

“Om die reden is er afgesproken dat een huurder recht heeft om jaarlijks in een totaal overzicht te zien wat de verschillende apparaten in zijn of haar woning hebben gepresteerd.” Aldus Paul Speets, projectmanager bij BeNext. Zo’n rapport heet dan een EPV-rapport, en moet ieder jaar vóór de maand juni beschikbaar zijn, over het afgelopen kalender jaar. 

Dit is dan ook een belangrijke taak van BeNext. BeNext monitort de verschillende apparaten in de woning, en controleert zodoende of ze goed functioneren. Tussentijds kan een bewoner, of woningcorporatie 24/7 inloggen om te kijken hoe het ervoor staat. En eenmaal per jaar brengen we zodoende een jaarverslag uit, de EPV-rapportages. 

Die rapportages zijn echter niet alleen bedoelt om de prestaties van de apparaten te controleren. Als huurder heb je het recht op goed presterende apparatuur, maar er zit wel een grens aan hoeveel je kunt verbruiken voordat je tóch een energierekening kan verwachten. Het betalen van een EPV is namelijk geen vrijbrief om zoveel energie te verbruiken als je wilt. Ook dit is terug te zien op een EPV-rapport: ben je als huurder onder een vooraf berekend verbruik gebleven, of heb je toch meer verbruikt en moet je dus zowel EPV als (een kleine) energierekening betalen. BeNext helpt woningcorporatie en installateurs tijdig in te grijpen wanneer een nul-op-de-meter woning niet aan de eisen lijkt te voldoen. Daarnaast fungeren we ook graag als extra check voor de bewoner om de inzage in energie verbruik zo comfortabel mogelijk te laten zien aan huurder en verhuurder.  

Onze werkwijze rondom de EPV-regelgeving is op alle woningen toepasbaar. We monitoren ook bestaande woningen of nieuwe BENG woningen zonder dat hier een EPV-vergoeding op van toepassing is. Met het juiste inzicht kunnen we gezamenlijk CO2-uitstoot terugdringen en de TCO van gebouw gevonden apparaten verbeteren.