In Wezep zijn een aantal woningen van Delta Wonen geselecteerd om uitgebreid te worden geanalyseerd door BeNext, TNO en TU Delft. BeNext is betrokken als monitorings partij en is begonnen met verzameling van data al vóór de geplande renovatie. De belangrijke nulmeting. Onze monitoring blijft actief tijdens én na renovatie. Zo kunnen de onderzoekende partijen een unieke analyse maken van de effecten van renovatie, inclusief nieuw verwarmingsconcept. Het gedrag van de bewoners voor de renovatie is bekend, deze resultaten helpen het resultaat van de renovatie goed te beoordelen. 

Onderzoek benodigd

De afgelopen jaren is vanuit de TU Delft een flinke slag gemaakt om onderzoek in de richting van woningrenovatie om data consistenter en op lange termijn beter te behouden. Dit onderzoek zal mede inzicht geven in de isolatiewaarde van de woningen vóór en ná renovatie. Het onderzoek in Wezep zal dienen als validatie om te beoordelen of het renoveren van woningen de vooraf gestelde doelen weet te behalen. En ook om de modellen verder te optimaliseren. 

TNO richt zich op het gedrag van de bewoners. In de energie transitie wordt nog wel eens voorbijgegaan aan de bewoner bij het verduurzamingen van een woning.  Wat het onderzoek in Wezep zo efficiënt en interessant maakt is de dubbele benadering. Niet alleen wordt er breed en veelvuldig gemeten in hoeverre een renovatie succesvol is gebleken, maar ook wat deze energietransitie betekent voor de eindgebruiker. Daarnaast start TNO deze maand met een uitgebreid kwalitatief onderzoek. Het onderzoek is ook bedoeld om te laten zien wat de energietransitie betekent. 

De Mooi regeling

Dit project loopt tot 2024 en is onderdeel van de MOOI regeling. Hoofddoel van deze programmalijn is het komen tot acceptabele, betaalbare en opschaalbare renovatieoplossingen voor woningen en utiliteitsbouw. Voor bestaande woningen wordt daarbij gedacht aan een aanzienlijke kostenreductie (20-40%) en het terugdringen van de overlast voor de bewoner. Vanuit BeNext zijn we trots en enthousiast dat we aan deze onderzoeken meewerken en de gang van zaken kunnen versoepelen. En blijven we benieuwd naar ontwikkelingen in en rondom het project.