Energie VakbeursAutarco is dit jaar weer prominent aanwezig op de Energie Vakbeurs met hun unieke Solar PV propositie en BeNext Smart Home sluit daar naadloos op aan met automatische energiebesparingen, meer comfort en meer veiligheid in woningen.

Be smart en bezoek ons op 3, 4 of 5 oktober op de Energie Vakbeurs in Den Bosch, hét platform voor duurzame energieopwekking en energiebesparing van Nederland.

Autarco en BeNext treft u aan in Hal 5 stand C043

Over Autarco
Autarco biedt installateurs een unieke propositie waarmee zij zich kunnen onderscheiden in de competitieve Solar PV markt in Nederland en niet langer onnodige prijsdisussies hoeven aan te gaan.

 • Complete systemen onder één merk.
 • Niet-goed-geld-terug kWh-garantie.
 • Mogelijkheden tot uitbreiding met Smart-home
 • Made-in-Europe producten.

Autarco is een Internationale organisatie met Nederlandse roots en hoofdkantoor en werkt samen met BeNext voor real-time energie monitoring voor waarborging van opwerkgarantie.

Installateurs en fabrikanten die ook hun producten smart willen maken kunnen contact opnemen met BeNext Amsterdam

Interart_PV-PVTAnalyse 20 gekoelde en 77 ongekoelde PV panelen bij Interart juli 2016

Introductie

Interart is de eerste duurzame galerie van Nederland en maakt al jaren lang gebruik van eigen opgewekte elektriciteit via zonnepanelen.

Deze duurzaamheid wordt door Interart als volgt omschreven:
“Maar liefst 97 zonnepanelen voorzien het volledige domein van Interart Beeldentuin & Galerie van elektriciteit. Mooier nog, we houden zelfs stroom over. Energie die we terug aan het net geven. De wanden van de galerie zijn herbruikbaar en gemaakt van gecertificeerd hout. Een warmte/koude-installatie verwarmt en koelt de galerie. En het regenwater wordt voor hergebruik gefilterd door middel van een helofytenfilter. Dit alles is samengebracht in een uitdagende en inspirerende ruimte waar kunst een passende uitstraling krijgt onder duurzame voorwaarden. Kortom, een galerie gecreëerd met het oog op morgen.”

 

De zonnepanelen zijn verdeeld onder 77 ongekoelde zonnepanelen en 20 gekoelde zonnepanelen.

Deze 20 gekoelde zonnepanelen zouden een beter elektrisch rendement moeten hebben t.o.v. de 77 ongekoelde zonnepanelen.

Dit rapport gaat in op de vraag of deze gekoelde zonnepanelen ook daadwerkelijk een hoger elektrisch rendement bieden.

1. BeNext & monitoringPVT vd PV zonnepanelen

Sinds de start van Interart is de galerie voorzien van BeNext Smart Home apparatuur om de modernste draadloze domotica toepassingen zoals smart bediening van verlichting, verwarming en beveiliging. Ook werd er op basis van CO2 metingen de natuurlijke ventilatie middels het smart aansturen van dakraam geregeld.

Via dezelfde smart home installatie zijn er uitbreidingen gedaan om energie-inzicht te krijgen in betreffende de zelf opgewekte energie, de van het net afgenomen energie en de aan het net teruggeveerde energie.

De 20 gekoelde zonnepanelen en de 77 ongekoelde zonnepanelen worden 24 uur per dag, 7 dagen per week gemeten. De waardes zijn realtime zichtbaar via de BeNext Smart Home app en worden voor rapportage opgeslagen in de BeNext Cloud.
Hierbij wordt de hoeveelheid opgewekte energie alsmede het mogelijke energie verbruik van de omvormer bij geen zon energie opgeslagen en geanalyseerd op het BeNext Cloud Platform.

2. Analyse

Voor de analyse zijn de laatste 3 maanden gebruikt om een vergelijk te maken tussen de beide PV systemen. Per maand is een opbrengst grafiek gegenereerd alsmede het vergelijk tussen beide PV systemen.
Dit vergelijk is gegenereerd door de dag opbrengsten te delen door het aantal panelen.

We hebben een aanname gedaan dat het rendement van de PV omvormers gelijk zijn waardoor de gemiddelde opbrengst teruggebracht mag worden naar de opbrengst per één zonnepaneel.

2.1. PV vergelijk maart 2016

Hieronder de opbrengst grafieken voor beide systemen.

Schermafbeelding 2016-07-04 om 16.49.28

 • De totaal opgewekte energie voor de 77 ongekoelde panelen was: 1163 KWh
 • De totaal opgewekte energie voor de 22 gekoelde panelen was: 327 KWh

Door beide systemen terug te brengen naar opbrengst per zonnepaneel, wordt de volgende informatie ontsloten:

Schermafbeelding 2016-07-04 om 16.51.38

Gemiddelde opbrengst per paneel over de maand maart:

 • 77 ongekoelde panelen: 15,10 KWh
 • 20 gekoelde panelen: 16,36 KWh
 • Verschil in opbrengst: 8%
 • De gemiddelde buitentemperatuur was 5,2 °C, dit is een gemiddelde op basis van KNMI data voor de plaats Volkel.

2.2 PV vergelijk april 2016

Hieronder de opbrengst grafieken voor de beide systemen.

Schermafbeelding 2016-07-04 om 16.54.12

 • De totaal opgewekte energie voor de 77 ongekoelde panelen was: 1786 KWh
 • De totaal opgewekte energie voor de 22 gekoelde panelen was: 486 KWh

Door beide systemen terug te brengen naar opbrengst per zonnepaneel, ontstaat de volgende informatie:

Schermafbeelding 2016-07-04 om 16.56.44

Gemiddelde opbrenst per paneel over de maand april:

 • 77 ongekoelde panelen: 23,19 KWh
 • 20 gekoelde panelen: 24,28 KWh
 • Verschil in opbrengst: 5%
 • De gemiddelde buitentemperatuur was 8,7 °C, dit is een gemiddelde op basis van KNMI data voor de plaats Volkel.

2.3 PV vergelijk mei 2016

Hieronder de opbrengst grafieken voor de beide systemen.

Schermafbeelding 2016-07-04 om 16.59.25

 • De totaal opgewekte energie voor de 77 ongekoelde panelen was: 2092 KWh
 • De totaal opgewekte energie voor de 22 gekoelde panelen was: 583 KWh

Door beide systemen terug te brengen naar opbrengst per zonnepaneel, ontstaat de volgende informatie:

Schermafbeelding 2016-07-04 om 17.01.43

Gemiddelde opbrenst per paneel:

 • 77 ongekoelde panelen: 27,17 KWh
 • 20 gekoelde panelen: 29,17 KWh
 • Verschil in opbrengst: 7%
 • De gemiddelde buitentemperatuur was 14,7 °C, dit is een gemiddelde op basis van KNMI data voor de plaats Volkel.

2.4 Overzicht 2016

De volgende tabel geeft de vergelijkings informatie van 2016 in één overzicht weer:

Schermafbeelding 2016-07-04 om 17.04.02

Deze meting geeft weer dat de 20 gekoelde panelen gemiddeld 7% hoger rendement hebben.

Tevens lijkt de buitentemperatuur geen meetbaar effect te hebben op het rendementsverschil tussen de gekoelde panelen en ongekoelde panelen.

N.B. uit de analyse van 2016 is gebleken dat er vanaf eind januari en over geheel februari geen energie is opgewekt door de 20 gekoelde panelen. De meting heeft wel plaatsgevonden, maar er is geen energie opgewekt. Dit kan een storing zijn geweest aan de omvormer.

2.5 Overzicht 2015

Wij hebben dezelfde meting uitgevoerd over 2015, startend vanaf juni.

De volgende tabel geeft de vergelijkings informatie weer over 2015. Schermafbeelding 2016-07-04 om 17.36.51

Deze meting geeft weer dat de 20 gekoelde panelen gemiddeld 5% hoger rendement hebben.

3. Conclusie analyse PV systeem Interart

 • Met bovenstaande informatie werden de analyses toegelicht van de 77 ongeklede PV-panelen en de 20 gekoelde PV-panelen.
 • Deze analyse dient hoofdzakelijk als doel om met metingen inzicht te geven in het mogelijke, en te verwachten, positieve rendementsverschil van gekoelde zonnepanelen.
 • Zoals blijkt heeft een gekoeld PV systeem een rendementsverbetering tussen de 5% en 7%.
 • Bij het inlezen in de voordelen van een PVT (PV + Thermisch) systeem, wordt gesproken over een mogelijk elektrisch rendementsvoordeel tussen de 5% en 10%.
 • We mogen concluderen dat het rendementsvoordeel van de gekoelde panelen binnen de verwachting ligt.
 • Daarnaast heeft een PVT het voordeel dat de gegenereerde warmte gebruikt kan worden in een CV systeem.
 • Bij het schrijven van deze analyse is niet bekend waar de warmte uit PVT wordt gebruikt en of hier een zelfde rendementsverbetering zichtbaar is door voorverwarmt water te gebruiken.
 • Het totale rendementsvoordeel van PVT kan namelijk 40% zijn, mits goed toegepast.
 • Indien de PVT is gekoppeld aan de warmtepomp is hier een rendementsvoordeel te verwachten.

3.1 Additionele constateringen

Er zijn twee additionele constateringen te vermelden, namelijk:

 • Tijdens de analyse op het elektrisch rendement van gekoelde zonnepanelen, is ook naar voren gekomen dat er een tijdelijke storing geweest moet zijn op de omvormer van de 20 gekoelde zonnepanelen.Het is mogelijk middels BeNext Smart Home een service dashboard af te nemen waarbij systeem onderdelen 24 uur per dag en 7 dagen in de week actief worden gemonitord en waardoor de verantwoordelijke bij een storing actief door het monitoringsysteem wordt geïnformeerd.
 • De omvormer heeft ook energie verbruikt van het elektriciteitsnet.
  Over 2015 gemeten komt dit neer op:
  – 77 ongekoelde panelen 0,219 KWh
  – 20 gekoelde panelen 0,024 KWhUit nadere analyse blijkt dat het energieverbruik van de omvormer met name ontstaat op het moment dat de omvormer aanschakelt bij voldoende zon.
  Op deze manier kan worden gemeten wanneer het eventueel bewolkt is geweest, zelfs indien dit van korte duur was.
  Uit de analyse blijkt ook dat tegen het einde van de dag met name energie opgenomen wordt, omdat dan de zonkracht af gaat nemen.Er kan een extra besparing worden gerealiseerd door proactief de omvormer uit te schakelen zodra het BeNext Smart Solutions Platform de indicatie heeft dat op de specifieke locatie geen voldoende zonkracht meer aanwezig is.

BeNext biedt tal van energiemanagement mogelijkheden en een complete smart home infrastructuur eenvoudig te bedienen voor bewoners.

BeNext Smart Home  …wees de volgende!

Vrijdag 17 juni vond het Smart Home event @ FabCity plaats in het LearningLab op Java eiland in Amsterdam. FabCity is een tijdelijke, gratis toegankelijke campus op de Kop van Java-eiland die werd ontwikkeld in kader
van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie 2016 . De campus bestaat uit innovatieve paviljoens en installaties voor het ontwikkelen van de duurzame stad van de toekomst. De campus is open van 11 april tot en met 26 juni 2016.

De middag begon met een rondleiding door FabCity onder begeleiding van gidsen waarmee alle deelnemers ook echt konden zien dat veel dingen op gebied van leven, wonen, bouwen anders kunnen en minder of niet belastend zijn voor ons milieu. Na de rondleiding verzamelden de deelnemers zich in het LearningLab waar de bedrijven die betrokken waren bij het Smart maken van de woning en kantoren van Finch Buildings op FabCity zich presenteerden. Allen onderschrijven ze dezelfde doelstellingen en uitgangspunten en dat is dat het wonen van de toekomst duurzamer, gezonder, energiezuiniger en meer zelfvoorzienend moet worden.

lees meer


Jurrian Knijtijzer Finch Buildings

Jurrian Knijtijzer – Finch Buildings

De aftrap van de presentaties werd genomen door Domotica.Guru, de specialist in het draadloos slim maken van bestaande en nieuwbouwwoningen. DomoticaGuru werkt op basis van BeNext technologie en zet zich in om alle belangrijke onderdelen van een woning binnen een en dezelfde app voor de bewoners op een gebruiksvriendelijk manier met elkaar te verbinden. Arno Rootsaert van DomoticaGuru deed uit de doeken waarom je je woning “smart wilt maken. Meer comfort, veiligheid, automatisch energie besparen, gezonder binnenklimaat en levensloopbestendig zijn allen relevante zaken. Het Internet of Things sluipt al bij vele woningen binnen, een slimme thermostaat, slimme lampen etc. maar wie stelt de bewoner centraal? Veel fabrikanten komen namelijk elk met hun eigen apps op de proppen en de bewoners? Die worden tureluur van all die verschillende apps op hun smartphone waarbij de samenhang vaak ontbreekt of niet goed werkt. De uitdaging is om de woning smart te maken op een manier dat de bewoner daadwerkelijk alle voordelen en gemakken kan benutten en ook echt zelf de controle krijgt over zijn/haar woning.

Jurrian Knijtijzer van Finch Buildings presenteerde zijn duurzame, aanpasbare en stapelbare woning van massief hout en brengt daarmee een nieuwe standaard in de bouw. Over circulair bouwen is goed nagedacht, de modules van Finch Buildings zijn aan te passen aan het gebruik en kunnen dienen als zorgwoningen, studentenwoningen, hotels, en huisvesting voor statushouders. Het modulaire bouwsysteem is zowel tijdelijk als permanent inzetbaar en in zijn geheel circulair. Er hoeft dus niet voor laagwaardige oplossingen gekozen te worden. Mochten de modules over 50 jaar niet meer bruikbaar zijn dan kunnen de toegepaste materialen worden hergebruikt. Grondstoffen houden zo hun waarde.

De gebouwen van Finch Buildings zijn eenvoudig én goedkoop te verplaatsen, en kunnen over de weg worden getransporteerd. Omdat de modules ‘plug and play’ zijn, kunnen ze na verloop van tijd worden gekoppeld of ontkoppeld om zo grotere of kleinere gebouwen of ruimten te creëren. Elke module heeft zijn eigen voorzieningen, zoals een keuken, sanitair en meterkast. De modules zijn uitwisselbaar en hebben een binnenhoogte van 2 meter 80. De modules zijn volledig elektrisch en hebben geen gasaansluiting. Bovendien wordt er in de modules alleen met elektriciteit gewerkt die opgewekt wordt uit duurzame bronnen zoals zonnepanelen.

Puur op basis van de draagkracht van het hout is het mogelijk om gebouwen van vijf lagen hoog te maken. De bouw van de modules uit massief hout, in plaats van chemische materialen zoals gipsplaten en beton, heeft voordelen, het leefklimaat is gezonder. Er is geen last van schimmel- en toxinevorming. Op verschillende plekken in Nederland én in het buitenland zijn projecten van Finch Buildings in ontwikkeling.


Edwin van Kessel van BeNext

Edwin van Kessel – BeNext

Edwin van Kessel van BeNext, de onafhankelijke Smart Solution ontwikkelaar uit Amsterdam, liet zien hoe BeNext installateurs ondersteunen met hun slimme ICT oplossingen. Door allerhande meters te integreren met hun Smart Home en Cloud oplossing zorgen ze ervoor dat installateurs energieprestaties van Nul Op de Meter woningen kunnen garanderen. BeNext maakt verbruik van elektriciteit, warmte, water en gas inzichtelijk, toont rendementen aan van installaties en faciliteert informatie- en serviceportalen voor installateurs en vastgoed serviceorganisaties waardoor woningen real time op afstand kunnen worden gemonitord. Dit zorgt ervoor dat beheer en onderhoud op installaties in de woningen veel efficiënter kan plaatsvinden en dat in geval van storingen en calamiteiten er proactief kan worden opgetreden.
Enkele voorbeelden werden gegeven van NOM woningen, daarnaast ontwikkelde BeNext een volledige oplossing voor het draadloos uitlezen en monitoren van watermeters inclusief een LoRa netwerk op Aruba.

BeNext ontwikkelde in de kantoren van FinchBuildings op FabCity in samenwerking met Proliad en Xicato een pilot voor het aansturen van Xicato ledverlichting via het Dali protocol waardoor deze verlichtingsstandaard ook toegankelijk en betaalbaar moet worden voor woningen.


SmartHome@FabCity - 11

Wouter Verhoeven – Proliad / Xicato

Wouter Verhoeven van Proliad nam vervolgens het woord over om te vertellen wat kwalitatieve ledverlichting inhoud en waarom hij bij voorkeur in zijn projecten werkt met de ledverlichting van Xicato. Xicato is gewoon hele goede kwaliteit ledverlichting vanwege het keurbehoud en de gegarandeerde branduren, het werkt oa. met remote fosfor waardoor de temperatuur minder beïnvloed. Aan de projecten van Proliad zie je direct dat we te maken hebt met een specialist, het van Gogh museum, de Dom toren in Utrecht, het Voorlinden museum, zijn allemaal projecten van Proliad. Via hun eigen ontwerpafdeling, 3D-printers, computergestuurde draaibanken en freesmachines ontwikkelen ze eigen armaturen.
Volgens Wouter gaat ook de verlichting in woningen steeds meer op basis van 48V gelijkstroom werken, er zitten alleen maar voordelen aan. En wat betreft het slim maken van verlichting? BLE BlueTooth Low Energie is al toepasbaar maar voor woningen denken we vooral na op gevoel en beleving want met licht kan je mensen beïnvloeden, geef in de zomer iets meer blauwtint, dat voelt koeler aan en in de winter meer geel/rood dat is warmer, wij mensen zijn hiervoor gevoelig en dat moeten we op de juiste manier gebruiken.

Natuurlijk kon het zelf lokaal opwekken van energie niet ontbreken en daarvoor sprong Roel van den Berg van Autarco in de bres. Autarco installeerde op het dak van Finch Buildings een zonnestroom installatie. Autarco werkt met erkende installateurs en gaat in haar dienstverlening verder dan de traditionele zonnepaneel-industrie. Autarco levert onder eigen naam de complete zonne-energiesystemen en biedt een gegarandeerde opwekgarantie. Interessante ontwikkeling is dat Autarco naadloos aansluit op het Smart Home platform van BeNext waardoor eigen opgewekte elektriciteit slim ingezet kan worden. Dus als in 2020 de salderingsregeling in Nederland verandert of de energieprijzen dynamisch worden kunnen deze installaties hun energie automatisch distribueren naar de meest voordelige componenten en dat is slim voor de portemonnee.

SmartHome@FabCity - 17

Niels van Lingen – ThermIQ

Maar wat moet je met al die elektriciteit? In Frankrijk en Noorwegen weten ze het wel, daar zijn ze al meer gewend aan elektrisch verwarmen maar in Nederland zijn we vertrouwd aan aardgas. Alsof er niets anders bestaat. Door het lokaal opwekken van elektriciteit via de zon gaan we
steeds meer dingen elektrisch doen en kunnen we het aardgastijdperk achter ons laten. We wonen ook in steeds beter geïsoleerde huizen waardoor er minder energie nodig is om deze te verwarmen en dan lijkt infraroodverwarming een ideale oplossing te zijn om het binnenshuis aangenaam warm en gezond te verwarmen. Niels van Lingen van ThermIQ deed zijn betoog over het verwarmen met elektrische infraroodpanelen, gaf calculatievoorbeelden van gasinstallaties versus infraroodinstallaties en liet de aanwezigen kennismaken met de voordelen van Infraroodverwarming. Eigenlijk kende het iedereen want het werkt zoals de zon, de lucht wordt niet opgewarmd maar wel de massa en dat maakt dat we frisse lucht van zo’n 18 graden in onze woningen hebben, dat houdt ons helder maar geeft ons toch een comfortabel gevoel van 23 graden.

Na de plenaire presentaties volgde een bezoek aan Finch Buildings, de woning boven bestaande uit twee gekoppelde units, het kantoor  en studentenwoning beneden.

De middag werd afgesloten in de kas van FabCafe waar het popup restaurant van OnsEten gerechten serveert op basis van ingrediënten die rechtstreeks van de boer of moestuin komen want ook ons voedsel ontwikkelt mee in de stad van de toekomst.

“Ik heb genoten van mijn bezoek aan FabCity en de Smart Home presentaties. Ik was onder de indruk van het menselijk kapitaal, het ondernemerschap en de knappe innovaties die deze Nederlanders tot stand hebben gebracht.
Ik werd er even stil van” – Ir. René de Brouwer van Evanston Consulting.

Download hier de presentaties van enkele sprekers

BeNext: The Smart Solution Provider for connected Smart Homes.
Edwin van Kessel

DomoticaGuru: Connecting Things en ook de bewoners.
Arno Rootsaert

Proliad / Xicato, Verlichting van de toekomst, gegarandeerd, gezond en slim.
Wouter Verhoeven

Autarco, De toekomst van eigen energie opwekking.
Roel van den Berg

In de presentatie “Natuurlijke Ventilatie & Zomernachtkoeling geautomatiseerd” laat bouwbioloog en architect Renz Pijnenborgh zien hoe ecologisch bouwen en “Internet of Things for the Home” hand in hand samengaan om een gezond binnenmilieu te creëren en bewoners zelfvoorzienend te laten zijn.

We zijn trots dat we samen met Renz dergelijke woningen te kunnen realiseren.


Opname: Building Holland 2016, het integrale evenement voor bouw en vastgoed voor professionals.
een-droom-wordt-werkelijkheid

Een droom wordt werkelijkeheid

Binnenkort wordt de eerste autarke woning in Nederland opgeleverd. In het Zeeuwse Cadzand verschijnt een huis dat voor zijn energiebehoefte volledig zelfvoorzienend is.

De woning verschijnt in Zwindorp, in opdracht van Astrid en Dick Rakhorst. Dit ondernemersechtpaar uit Heeswijk-Dinther maakte al eerder naam met de bouw van de eerste duurzame kunstgalerie in ons land. Nu hebben ze hun zinnen gezet op een zelfvoorzienende woning, waarvan de verwezenlijking in beeld komt.

Pand gemaakt van kruislaaghout

Architect Renz Pijnenborgh van Archi Service uit ‘s-Hertogenbosch, een pionier van het milieuvriendelijk bouwen, heeft voor de tekeningen voor de woningen gezorgd. Het pand wordt volledig in kruislaaghout gebouwd en bestaat uit 3 wigvormige componenten, waarbij de daken bedekt worden met zonnepanelen die voldoende stroom opwekken om het huishouden te dienen. Elektrisch overschot wordt opgeslagen in de elektrische auto van Dick. De Tesla is inmiddels besteld en kan als het moet ook stroom leveren aan het huis.

Een warmteopslagbuffer in de kelder en warmtepomp zorgen voor de verwarming van het gebouw, waarvan natuurlijke ventilatie, comfort en veiligheid aangestuurd worden door de modernste draadloze domotica. Hemelwater borgt de watervoorziening, waarbij natuurlijke en technische middelen voor zuivering en opslag voorzien zijn.

lees meer

Milieuvriendelijk en duurzaam bouwen

Begin februari vond in Zeeland de eerste vergadering plaats van het bouwteam dat het karwei gaat klaren. Het team bestaat uit mensen die hun sporen verdiend hebben op het vlak van milieuvriendelijk en duurzaam bouwen, mensen uit traditionele bedrijven die dit project als een uitdaging zien en uit lieden uit de hightech-sector die domotica het liefst een onderdeel van het dagelijkse leven willen maken.

Dick Rackhorst

Dick Rackhorst

Rakhorst vindt het prachtig om dit soort projecten te initiëren, om als vliegwiel voor duurzame innovatie te kunnen dienen, om stimulansen te geven aan vernieuwing en mensen met ideeën die iets voor elkaar kunnen betekenen bijeen te brengen. “Ik ben altijd een man geweest van innoveren, van nieuwe kansen zien en die met anderen naar de markt brengen. Mijn dochter Anne-Marie (Duurzaam Gebouwd-expert Anne-Marie Rakhorst) is daar nog sterker in, omdat ze nog innemender is dan haar vader”, lacht hij.

Rakhorst begon op zijn 29e jaar zijn eigen zaak, met een diploma HTS elektronica en wat werkervaring op zak. “Ik ben begonnen met het naar Nederland halen van de eerste pc’s. Er waren destijds nog geen betaalbare printers. Door elektronica op de bouwen, zorgde ik voor betaalbare printers die op alle merken pc’s konden werken.” Nadat hij in 1986 zijn bedrijf Manudax had verkocht, kocht hij een bedrijf in elektronische fysiotherapie-apparaten op.

De drang om te ondernemen, duurzame initiatieven te stimuleren en innovatie te entameren bestaat nog steeds, al is Rakhorst inmiddels bijna 75 jaar.
“Mijn leeftijd en die van mijn vrouw, ze is een jaartje jonger, is zeker van invloed geweest om het project Cadzand nu op te starten. Doen we het of niet? We doen het, wisten we allebei, we kunnen het – die luxe hebben we. En wat ook erg belangrijk is: het mocht.”

Cadzand vakantiehuis

Cadzand vakantiehuis

Tijdenlang liep Rakhorst bezwaren aan. Het kan niet, mag niet, gaat niet. In Cadzand stonden de lichten vrij onverwacht op groen. Cadzand hebben ze zelf ontdekt. Jaren geleden zocht het gezin een vakantiestek en vond dat uiteindelijk op een camping in het Belgische Knokke. Dick vond het minder versteende Cadzand, aan de andere kant van de grens, aantrekkelijker. Via een plaats op de camping ging het daar naar een bungalow. En die wordt nu gesloopt. De vergunning daarvoor is reeds verleend. Nu volgt de 2e stap: de bouw van een nieuw onderkomen.

Domotica

Naast architect Pijnenborgh wordt DomoticaGuru BeNext met zijn state-of-the-artdraadloze technologie ingeschakeld om de technische installaties en onderdelen zoals deuren, ramen, verlichting, verwarming in de woning met elkaar te verbinden. Rakhorst is duidelijk overtuigt van deze methodiek. “Inmiddels hebben we voldoende ervaring opgebouwd in onze duurzame galerie en huidige woning waar energieopwekking en energieverbruik worden gemonitord. In het dak zit bijvoorbeeld een slim Fakro-dakraam, dat bijdraagt aan een gezond binnenklimaat via een op CO2-gecontroleerde sturing. Dit raam zorgt ook voor koeling: het gaat in de zomer automatisch open, wanneer het ’s nachts buiten koeler is dan binnen. Wij weten dat in ons vakantiehuis in Cadzand geen airco nodig is. Als alles een beetje meezit, hopen we dit najaar rond te zijn”, aldus Rakhorst.

Building Holland 2016

Namens BeNext bent u van harte welkom op de beurs Building Holland 2016 in de RAI! Van 22 maart t/m 24 maart zien we u graag op stand nummer 09005.

Building Holland is een terugkerend event voor de bouw- en vastgoedsector en wordt georganiseerd door Duurzaam Gebouwd. Jaarlijks komen ruim 10.000 bezoekers en 150 standhouders samen in de RAI Amsterdam om kennis te delen, te netwerken en om innovatieve producten en concepten te zien en te beleven.

BeNext zet zich met de producten en diensten in voor een energie-neutrale en duurzame toekomst. Door onze expertise te delen en samen te werken met vele partners en leveranciers zijn wij ervan overtuigd dat wij in de toekomst tot een nog betere oplossing komen.

Vraag hier uw gratis toegangskaart aan en bezoek ons tijdens Building Holland. Wij ontmoeten u graag in Hal 9 op Stand 005.

Een aantal partners van BeNext staan ook op de beurs met een live demonstratie wat zeker de moeite waard is even te bekijken:
– BAM Techniek laat de BeNext EnergieMonitor zien van hun NOM woningen in de Stroomversnelling.
– FAKRO met hun Smart Home waar met behulp van BeNext en DomoticaGuru via CO2 en warmte gestuurde ramen een gezond en comfortabel binnenklimaat wordt gerealiseerd.
– Bouwbioloog en architect Renz Pijnenborgh presenteert op 24 maart hoe je een gezond binnenklimaat realiseert en volledig zelfvoorzienende woningen bouwt.

Algemene informatie
Beurs: Building Holland 2016
Stand: Hal 9, Stand 005
Datum: 22 t/m 24 maart 2016
Tijd: 9 uur tot 17 uur zie programma
Locatie: RAI Amsterdam

Heeft u geen internetaansluiting in uw meterkast waardoor u uw slimme meter gegevens niet kunt uitlezen met de Internet Gateway?

Met onze nieuwe P1 Dongle kunt u draadloos deze gegevens doorsturen naar de Gateway. Deze gegevens worden vervolgens in de BeNext applicatie en online omgeving getoond. Waar u inzicht krijgt in uw verbruik en eventueel de opbrengst van uw zonnepanelen.
Door beter inzicht kunt u uw verbruik minderen en samen met andere energie besparende producten meer comfort creëren.

De P1 dongle kunt u aansluiten op u slimme meter wanneer deze het DSMR (Dutch Smart Meter Reader protocol) ondersteund.
We ondersteunen alle slimme meters (DSMR2, 4 en 5) met een P1 aansluiting.
De volgende slimme meter merken hebben deze aansluiting: Kaifa, Kamstrup, Landis & Gyr, Iskra en Elster.

Voor meer informatie over de slimme meter, klikt u hier.
Oudere versies een speciale adapter nodig deze kunt u bijbestellen

De P1 Dongle is nu beschikbaar, bekijk de dongle of bestel gelijk via de webshop.
BeNext wenst al haar klanten, partners en gebruikers prettige feestdagen en alvast een gezond 2016!

2015 is weer voorbij,
2016 gaat beginnnen.
Een nieuw jaar,
met nieuwe dromen.
Veel slimme domotica voor elkaar
dan wordt het weer een prachtig jaar!

*Wij zijn gesloten op 25dec en 1 jan.

Gisteren hadden wij het gepland onderhoud aan onze diensten. Het duurde langer dan verwacht, maar het ging verder vrij soepel. Alles werkt weer zoals u gewend bent. Wij willen u bedanken voor uw geduld tijdens het onderhoud.

Nieuwe BeNext Android App

Wij hebben een nieuwe Android app gemaakt met als doel de oude app te vervangen.

Vanaf heden zullen wij geen ondersteuning aan de oude app meer leveren in de vorm van features en/of andere upgrades. De oude Android app zal tot nader bericht beschikbaar blijven in de Google Play store.


Onze nieuwe app voor Android, “BeNext Smart Home”, bevat een volledig vernieuwd design met de allerlaatste features en updates van BeNext.

Bekijk onze Android pagina voor meer informatie. U kunt ook de handleidingenbekijken voor een snelle start.

Wat is er nieuw?

Naast alle features waar u bekend mee bent, zijn er ook nieuwe features waar wij enthousiast over zijn:

 • Een nieuw design
 • Volledig instelbaar hoofdscherm
 • Live Energie ondersteuning
 • Volledig instelbare pushberichten
 • …en nog veel meer!

Wij zijn altijd bezig met het verbeteren van de app. Bekijk onze roadmap om de volgende geplande features te zien voor de nieuwe app.

iOS

Naast de nieuwe Android app zijn wij ook druk bezig met een nieuwe iOS app. Deze is nog volop in ontwikkeling maar wel alvast beschikbaar in de App Store om uit te proberen. Als u pushberichten gebruikt moet u deze nieuwe app gebruiken.

Lees verder >>

benext-bert-in-liefdevolle-herinnering
 

“Het gaat niet om de lengte van het leven maar om de inhoud”

Albertus Theodorus Huiberts (Bert)
(Oprichter BeNext)
Overleden 3 September 2015 te Ammsterdam

Wij vieren het leven van Bert Huiberts op donderdag 10 september om 19uur in het Mirror Centre, Ter Gouwstraat 3, Amsterdam.