Via interactieve sessies met proceseigenaren zijn beide partijen verheugd te melden dat het aanbestedingstraject tot een samenwerkingsovereenkomst heeft geleid. Deze overeenkomst richt zich op het monitoren van energie prestaties bij energie neutrale nieuwbouw- en renovatiewoningen.

Casade heeft behoefte aan een partner die als onafhankelijke monitoring partij actieve monitoring levert. Met inzicht uit monitoring resultaten kunnen energie prestaties proactief beheerd worden, zodat Casade kan voldoen aan wet- & regelgeving omtrent de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) voor Nul Op de Meter (NOM) woningen.

BeNext Smart Home biedt uiteenlopende mogelijkheden op gebied van energie monitoring, veiligheid, comfort, gezond binnenklimaat en levensloopbestendigheid. Het energieverbruik wordt inzichtelijk gemaakt via onafhankelijke en universeel toepasbare energiemonitoring. Tevens kunnen serviceorganisaties woningen en installaties op afstand bewaken en innoveren naar vraag gestuurd onderhoud. Ook bewoners houden via eenvoudige apps en rapportages te allen tijde controle over hun woning, zowel thuis als op afstand.

Met het bewaken van energieprestaties helpt BeNext Casade in de transitie naar CO2 neutraal vastgoed.

BeNext kijkt er naar uit om samen aan de slag te gaan.