Wonen Zuid heeft begin 2018 met Janssen de Jong Bouw 10 energie neutrale woningen gerealiseerd.
Op maandag 18 juni is deze mijlpaal gevierd met partners, bewoners en omwonenden. Directeur Schroten van Wonen Zuid, burgemeester Schmalschläger van de gemeente Nuth en gedeputeerde Geurts van de provincie Limburg.
In het bovenstaande filmpje worden de bijzondere kanten van de woningen uitgelicht.

Energie neutraal

De woningen kunnen bij een gemiddeld gebruik in hun eigen energiebehoefte voldoen. Dat kan omdat ze zeer goed geïsoleerd zijn en er met energiezuinige installaties gewerkt is. Denk daarbij aan een warmte terugwin installatie, een zonneboiler en elektrische radiatoren. Op het dak staan zonnepanelen. In de woning wordt uitsluitend gewerkt met elektrische installaties. De woningen hebben geen gasaansluiting. Wonen Zuid gaat in de toekomst meer van dit soort woningen bouwen.

Monitoring en energie bewust

Het energiegebruik wordt gemonitord door BeNext waarmee de bewoner op elk moment van de dag het actuele energiegebruik in kan zien en middels de maandelijkse overzichten zelf kan beoordelen of het gebruik conform vooraf gestelde verwachtingen is.
Dit alles komt ook samen op het BeNext Display waarop actualiteit en totaal gebruik zichtbaar wordt gemaakt.
Tevens bevat het display informatie over de installatie waarmee de bewoner op één centrale plek een beknopte handleiding zijn de beschikking heeft.
Tot slot worden meldingen over de installatie weergegeven op het display en heeft Wonen Zuid de mogelijkheid op tips of andere mededelingen naar het display van de de bewoners te sturen.