DuurzaamGebouwdCongres

Op woensdag 16 november 2016 komt de top van de bouw- en vastgoedsector bij elkaar tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in de Kunstlinie Almere Flevoland.

BeNext@DGCongres2016Het congres gaat over de grondstoffen en materialen van de toekomst en hoe de bouw- en vastgoedsector deze op de juiste manieren kan inzetten om een toekomstbestendige gebouwvoorraad te creëren.

De ambitie start bij circulaire gebieden en wordt uitgebouwd naar een leefomgeving die gezondheid brengt. Hier leven bewoners in een gezond klimaat, in gebouwen die energieneutraal en levensloopbestendig zijn. Zij krijgen energie door werk en recreatie in gebouwen met een gezonde leef- en werkomgeving.

Om koploper te worden in deze gebieden is kennis, innovatie en samenwerking essentieel. Een goed voorbeeld is het samenwerkmodel van BeNext Smart Home dat het mogelijk maakt alle elementen van een energiezuinige, gezonde, levensloopbestendige woning weet te combineren tot een voor de bewoners eenvoudig te bedienen en zelfsturend systeem.

U kunt BeNext Smart Home tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres bewonderen in de modelwoning van Van Wijnen die buiten op het congresterrein staat opgesteld en waarin alle aspecten van de woning van de toekomst aan bod komen.

BeNext Smart Home biedt NOM en EPV energiemonitoring en maakt het mogelijk woningen en installaties op afstand te bewaken. Met onze app krijgen bewoners controle over hun woning en kunnen functies op gebied van veiligheid, comfort, energiebesparing en levensloopbestendigheid naar wens worden ingevuld.