Bij BeNext vinden we het belangrijk dat u als klant weet wat er met uw gegevens gebeurt. Om dit makkelijker te maken en u op uw rechten te wijzen hebben we een privacyregeling gemaakt.

Op deze pagina vindt u de nieuwste versie van deze privacyregeling van BeNext. U kunt deze downloaden via de volgende link: Privacyregeling BeNext.

Uw rechten als klant

U heeft met de invoering van AVG verschillende rechten als het gaat om uw data. Sommige van deze instellingen kunt u eenvoudig regelen via ons portaal. Voor andere is het noodzakelijk dat u in schriftelijk verzoek doet. We doen ons best om deze verzoeken te verwerken en binnen 5 werkdagen te reageren op uw verzoek. Als uw verzoek gehonoreerd wordt ontvangt u de resultaten hier van binnen de in de privacy-policy vastgestelde termijn.

Een schriftelijke aanvraag kunt u doen via privacy@benext.eu. Het kan zijn dat BeNext vraagt om legitimatie, hiermee controleren wij of u gerechtigd bent om de aanvraag in te dienen. Voor de volgende types verzoeken dient u een schriftelijke aanvraag te doen:

  • Recht van Inzage
  • Recht van Rectificatie
  • Recht op vergetelheid
  • Klachten over het gebruik van informatie.